Masă rotundă cu genericul „Inovare și responsabilitate socială în industria alimentară prin colaborare cu Banca de Alimente”

Masă rotundă cu genericul „Inovare și responsabilitate socială în industria alimentară prin colaborare cu Banca de Alimente”

Food Industry Roundtable photoLa data de 16 mai 2024, a avut loc masa rotundă cu tema „Inovare și responsabilitate socială în industria alimentară prin colaborare cu Banca de Alimente”. Evenimentul a avut drept scop prezentarea bunelor practici de parteneriat dintre sectorul de afaceri și Banca de Alimente din Moldova, care asigură redistribuirea la timp a surplusului de produse alimentare către cantinele sociale din țară, precum și către alte organizații ce oferă alimentație persoanelor vulberabile. Totodată, în cadrul mesei rotunde au fost discutate noile modificări la cadrul normativ cu privire la prevenirea pierderii și risipei de alimente.

Masa rotundă s-a desfășurat în cadrul expoziţiei internaţionale specializate de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora „FOOD&DRINKS” cu participarea reprezentanților Băncii de Alimente, a anteprenorilor din sectorul agro-alimentar și a prestatorilor de servicii de cantină socială. În cadrul evenimentului participanții au avut oportunitatea să cunoască bune practici în materie de responsabilitate socială prin colaborarea cu Banca de Alimente, care sunt avantajele fiscale și de imagine pentru o afacere care donează la timp surplusul de produse alimentare în scop caritabil.

Food Industry Roundtable photoTotodată, au fost prezentate studii de caz despre impactul pe care îl au produsele donate către Banca de Alimente pentru asigurarea funcționării serviciilor de cantină socială care vin în sprijinul persoanelor aflate în dificultate.

,,Colaborarea cu Banca de Alimente ne ajută foarte mult pentru a asigura activitatea cantinei sociale din localitatea noastră, deoarece circa 30% din produsele de care avem nevoie sunt oferite prin intermediul acestei organizații,’’ a menționat dna Natalia Doni, managera serviciului de cantină socială din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia.

De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost abordate noile modificări la cadrul normativ privind prevenirea pierderii și risipei de alimente, precum și reglementarea mecanismului de colaborare dintre agenții economici din lanțul agro-alimentar și Banca de Alimente.

,,Modificările pe care le-am propus pentru cadrul normativ au fost elaborate în urma unui amplu proces de documentare și discuții cu sectorul de business, astfel încât anteprenorii să fie mai degrabă motivați să doneze surplusul de produse alimentare la timp către structurile caritabile, decât să le caseze la etapa când nu vor mai putea fi consumate. Astfel, din punct de vedere fiscal ne propunem să echivalăm donarea produselor alimentare cu casarea acestora, astfel încât pentru anteprenori să nu fie mai avantajos economic să arunce produsele alimentare, decât să le doneze’’ , a specificat în cadrul evenimentului dl Dumitru Dîrul, jurist IRMS Diaconia.

Food Industry Roundtable photoEvenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină sociale incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de IP Keystone Moldova, IRMS ,,Diaconia’’, AO ,,CONCORDIA. Proiecte sociale’’. Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea serviciilor de cantină socială din țară și să îmbunătățească mecanismul de colectare a surplusului de produse alimentare din lanțul agro-alimentar pentru a fi redirecționat către serviciile sociale în scop caritabil.