Masă rotundă cu genericul „Inovare și responsabilitate socială în industria alimentară prin colaborare cu Banca de Alimente”

Masă rotundă cu genericul „Inovare și responsabilitate socială în industria alimentară prin colaborare cu Banca de Alimente”

 COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi, 13 iunie 2024, a avut loc masa rotundă cu tema „Inovare și responsabilitate socială în industria alimentară prin colaborare cu Banca de Alimente”. Evenimentul a avut drept scop prezentarea bunelor practici de parteneriat dintre sectorul de afaceri și Banca de Alimente din Moldova, care asigură redistribuirea la timp a surplusului de produse alimentare către cantinele sociale din țară, precum și către alte organizații ce oferă alimentație persoanelor vulnerabile. Totodată, în cadrul mesei rotunde au fost discutate noile modificări la cadrul normativ cu privire la prevenirea pierderii și risipei de alimente.

Masa rotundă s-a desfășurat la Bălți în parteneriat cu Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD), cu participarea reprezentanților Băncii de Alimente, a anteprenorilor din sectorul agro-alimentar și a prestatorilor de servicii de cantină socială. În cadrul evenimentului au fost prezentate bune practici de responsabilitate socială prin colaborarea cu Banca de Alimente, de asemenea, avantajele fiscale și de imagine pentru o afacere care donează la timp surplusul de produse alimentare în scop caritabil.

„Peste 9000 de persoane aflate în dificultate au beneficiat de produsele recuperate de Banca de Alimente într-o perioada de aproape doi ani, fapt ce demonstrează eficiența mecanismului implementat de Bancă. Totodată, acest indicator ilustează numărul semnificativ de persoane afectate de insecuritate alimentară și necesitatea sprijinirii dezvoltării Băncii de Alimente pentru a crește cantitatea de produse recuperate la nivel național’’, a specificat în cadrul evenimentului Ana Prasolov, directoare de proiect IP Keystone Moldova.

Totodată, au fost prezentate studii de caz despre impactul pe care îl au produsele donate către Banca de Alimente pentru asigurarea funcționării serviciilor de cantină socială care vin în sprijinul persoanelor aflate în dificultate.

„Serviciile sociale sunt un pilon de bază în fiecare comunitate. Cantina de ajutor social din satul Sofia, raionul Drochia, zilnic oferă prânzuri calde pentru 65 de beneficiari. Datorită suportului Băncii de Alimente, putem diversifica și îmbunătăți meniul. Acest exemplu încurajează și implicarea agenților economici și persoanelor fizice din localitatea în sprijinul acestei inițiative”, a menționat Veaceslav Magaleas, primarul satului Sofia, raionul Drochia.

De asemenea, în cadrul mesei rotunde au avut loc discuții despre noile modificări la cadrul normativ privind prevenirea pierderii și risipei de alimente, precum și reglementarea mecanismului de colaborare dintre agenții economici din lanțul agro-alimentar și Banca de Alimente.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină sociale incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de IP Keystone Moldova, IRMS ,,Diaconia’’, AO ,,CONCORDIA. Proiecte sociale’’. Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea serviciilor de cantină socială din țară și să îmbunătățească mecanismul de colectare a surplusului de produse alimentare din lanțul agro-alimentar pentru a fi redirecționat către serviciile sociale în scop caritabil.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să o contactați pe Canțer Loredana, specialist relații publice, I.P. Keystone Moldova, la tel. 062196172, email: [email protected]