Keystone Moldova: intervenții de urgență în cadrul crizei refugiaților din Ucraina

Keystone Moldova: intervenții de urgență în cadrul crizei refugiaților din Ucraina

Din februarie 2022, în urma izbucnirii ostilităților în Ucraina, Republica Moldova a fost expusă uneia dintre cele mai mari crize ale refugiaților din istoria sa. În conformitate cu ultimele statistici UNCHR[1], mai mult de jumătate de milion de persoane au trecut frontiera din Ucraina în Moldova și mai mult de 85 000 de persoane refugiate din Ucraina au fost înregistrate. Majoritatea persoanelor care s-au refugiat sunt femei și copii, în timp ce persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități, boli sau alte afecțiuni medicale au nevoie de sprijin semnificativ și asistență umanitară. Fiind unul dintre principalele ONG-uri din Moldova care oferă sprijin persoanelor cu dizabilități, Keystone Moldova s-a implicat pro-activ în coordonarea planului de intervenții de urgență, printr-un set de intervenții sincronizate care vizează nevoile particulare ale persoanelor cu dizabilități refugiate din Ucraina. Estimările actuale proiectează aproximativ 250.000 de refugiați care vor intra și vor rămâne în țară până în decembrie 2022.

 Atingerea scopului la nivel național – advocacy

Ca urmare a apelului la solidaritate din partea Guvernului Republicii Moldova, Keystone Moldova s-a implicat activ în Grupul de Coordonare Inter-sectorială UNHCR și a făcut Advocacy pentru instituirea Grupului de lucru pentru persoanele cu dizabilități în cadrul Grupului de lucru privind Protecția (Martie 2022), din care fac parte ONG-uri naționale, autorități publice, donatori, organizații internaționale. Obiectivele principale ale acestei intervenții la nivel înalt sunt:

 1. Integrarea dizabilității în planurile de intervenții în situații de urgență la nivel guvernamental;
 2. Coordonarea activităților și a fondurilor pentru un răspuns eficient și rapid la nevoile urgente ale persoanelor cu dizabilități refugiate din Ucraina;
 3. Furnizarea unui mecanism de referință eficient la serviciile și resursele disponibile;
 4. Strategie comună de comunicare și advocacy pentru a face auzită vocea persoanelor cu dizabilități.

Pe parcursul ultimelor 3 luni, Keystone Moldova a coordonat Grupul de Lucru pentru Persoanele cu Dizabilități și a înregistrat o serie de realizări importante, precum:

 • Coordonarea, comunicarea și schimbul de informații între părțile interesate în cadrul reuniunilor periodice ale Grupului de Lucru;
 • Dezvoltarea și implementarea unui mecanism de referință pentru a oferi suport în funcție de necesitățile persoanelor cu dizabilități;
 • Elaborarea unei liste practice de verificare pentru includerea aspectelor legate de dizabilitate în răspunsul la criza refugiaților și acțiunile de consolidare a rezilienței în Moldova;
 • Elaborarea unui plan de acțiune comun de advocacy;
 • Advocacy pentru incluziune în domeniul dizabilității și integrarea dizabilității în alte sectoare;
 • Crearea de parteneriate cu diverși donatori existenți și noi, ONG-uri internaționale;
 • Realizarea mai multor întâlniri de advocacy cu autoritățile publice centrale pentru a crește accesibilitatea centrelor pentru refugiați;
 • Înființarea hub-ului regional EASPD în Moldova și dezvoltarea relațiilor cu ONG-uri din alte țări, inclusiv Ucraina, pentru a asigura un transfer mai sigur al persoanelor cu dizabilități peste graniță;
 • Creșterea vizibilității acțiunilor în domeniul dizabilității prin rapoarte săptămânale și contribuție la buletinul informativ al UNHCR;
 • Integrarea aspectelor legate de dizabilitate în mai multe instrumente de evaluare.

De la sfârșitul lunii februarie 2022, peste 14 ONG-uri din Moldova (Membre active a Grupul de Lucru pentru Persoanele cu Dizabilități) au oferit în comun suport pentru peste 1.400 de refugiați din Ucraina cu diverse tipuri de dizabilități. Cel mai frecvent suport a inclus identificarea posibilităților de cazare, oferirea pachetelor alimentare și igienice, îngrijire medicală, reabilitare, suport informațional și psihologic, transport adaptat, asistență juridică, servicii de traducere mimico-gestuală.

Cea mai mare dificultate în contextul situației de urgență este lipsa unor date structurate despre refugiații cu dizabilități care au intrat în țară și evaluarea corespunzătoare a nevoilor lor. A fost necesar un efort pro-activ pentru a identifica grupurile țintă pentru asistență și suport ulterior. De asemenea, facilitățile pentru refugiați sunt foarte puțin accesibile pentru persoanele cu dizabilități din cauza infrastructurii slab dezvoltate, băi și spații de trai inadaptate. Există o nevoie permanentă de nutriție specifică (ex: produse fără zahăr, fără gluten), servicii de medicație și diagnostic, echipament asistiv, servicii de suport. În acest context, principalul efort al echipei de implementare Keystone Moldova este de a acoperi aceste nevoi de bază ale refugiaților în limita resurselor disponibile, luând în considerație situația grupului țintă principal al organizației – persoanele cu dizabilități locale.

Atingerea scopului la nivel local – suport direct persoanelor cu dizabilități refugiate

Pentru a contribui la planul de intervenții de urgență, Keystone Moldova a oferit sprijin de urgență specific la nivel de comunitate și a manifestat interes instantaneu pentru majoritatea solicitărilor directe de parteneriate venite de la diverși donatori: East Europe Foundation (EEF), Catholic Relief Services (CRS), IsraAID, Mutualité Française, Girona Support – Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. Parteneriatele existente au fost consolidate și au fost stabilite noi colaborări.

Fig 1
Fig 1

Principalele inițiative de urgență conduse de Keystone Moldova la nivel comunitar:

 1. Serviciul de Asistență Telefonică, extins pentru persoanele cu dizabilități refugiate din Ucraina

Unul dintre cele mai eficiente servicii dezvoltat și implementat de Keystone Moldova a fost extins pentru a acoperi comunicarea directă cu refugiații ucraineni printr-un Serviciu de Asistență Telefonică non-stop. De asemenea, persoanele cu dizabilități pot accesa acest serviciu prin intermediul conturilor în social media (Viber).

Obiectivele principale ale Serviciului de Asistență Telefonică pentru persoanele refugiate sunt:

 • Cartografierea persoanelor cu dizabilități refugiate și identificarea necesităților imediate ale acestora;
 • Oferirea de asistență imediată și sprijin specific, în limita resurselor disponibile;
 • Colectarea și structurarea datelor despre intervențiile de urgență (tipuri specifice de servicii furnizate).
Fig 2
Fig 2

În conformitate cu statisticile Serviciului de Asistență Telefonică, au fost înregistrate 488 de apeluri de la persoanele refugiate din Ucraina. Dinamica lunară arată o tendință de creștere a solicitărilor primite (Statisticile din iunie acoperă primele trei săptămâni, Fig. 1), ceea ce demonstrează un efort sporit al echipei Serviciului. Cele mai frecvente solicitări de asistență au venit din partea femeilor. Printre beneficiari domină adulții, deși copiii și persoanele în etate cu diferite tipuri de dizabilități sunt de asemenea prezenți semnificativ (Fig. 2)

Pe baza experienței acumulate în ultimele patru luni, Keystone Moldova a oferit sprijin complex, constând din: servicii informaționale, psihologice, juridice, precum și referire către alte servicii. Unul dintre cele mai valoroase rezultate ale Serviciului este furnizarea de suport imediat și asistență, un proces care implică și consiliere profesională și un mecanism de referire bine funcțional.

 1. Serviciul de îngrijire a sănătății, prestat de Echipa Mobilă

Similar cu Serviciul de Asistență Telefonică, Echipa Mobilă Keystone și-a extins activitatea în vederea crizei refugiaților și a urmărit obiectivul clar de a oferi următoarele tipuri de asistență (Fig. 3):

 • Suport direct – pachete de nutriție, pachete de igienă, identificarea locurilor de cazare, jucării și material educațional pentru copii, electrocasnice speciale, transport adaptat;
 • Asistență medicală – medicamente (majoritatea absolută a cazurilor), examinare medicală de către doctorul Keystone, echipament asistiv, echipament medical și servicii medicale externe.

Una dintre provocările de menționat este lipsa medicamentelor specifice și a dispozitivelor de asistență la prețuri accesibile din cauza imposibilității de a le importa din Ucraina. De asemenea, în rândul refugiaților în etate au putut fi observate cazuri semnificative de boli grave, cum ar fi atacurile de cord. Astfel de situații necesită fonduri considerabile.

 1. Spațiu de joacă pentru copii, Cortul pentru Mame și Copii situat la punctul de trecere Palanca
Fig 3
Fig 3

Keystone Moldova a fost una dintre primele organizații care a deschis și întreținut un spațiu de joacă pentru mame și copii la Palanca, punct de trecere între Ucraina și Moldova. Acest serviciu a avut ca scop de a oferi un spațiu temporar în interiorul unui cort încălzit pentru:

 • Asistența și supravegherea pe termen scurt a copiilor pentru a oferi mamelor posibilitatea de a îndeplini formalități la intrarea în țară;
 • Activități educaționale asistate (jocuri, rechizite);
 • Spațiu pentru schimbarea bebelușilor, inclusiv pachete de igienă;
 • Articole de bază pentru copii (cărucior temporar, haine, jucării etc)
 • Suport informațional.

Această activitate a implicat o componentă de consolidare a capacității privind intervențiile în situații de urgență pentru voluntarii și personalul care lucrează la cort (funcțional 24/7) și a fot parte a unei noi colaborări dintre Keystone Moldova și IsraAID. Inițiativa este programată să continue în următoarele două luni, datorită relevanței dovedite.

Fig. 4 arată arata statisticile privind vizitatorii înregistrați lunar și demonstrează necesitatea menținerii serviciului funcțional. Aprilie a fost cea mai aglomerată lună – s-a remarcat cel mai mare număr de adulți și copii.

Fig 4
Fig 4

Inițiativele de urgență implementate de Keystone Moldova au fost completate cu instrumente de comunicare (postări social media, articole pe pagina web, comunicate de presă, interviuri) care au avut drept scop diseminarea realizărilor, provocărilor, dar și împărtășirea poveștilor personale ale persoanelor cu dizabilități refugiate.