Echipa Keystone Moldova și-a consolidat abilitățile de a realiza activități online

Timp de 5 zile, echipa Keystone Moldova și-a consolidat cunoștințele și și-a împărtășit experiența, în cadrul unui Curs de Formare de formatori. Cursul a fost organizat online, în colaborare cu Fundația „Alături de voi” România, în perioada 15 – 19 martie.

În cadrul instruirii s-a discutat despre etapele procesului de instruire, metode și tehnici de instruire, tipurile de auditoriu, rolurile formatorului și adaptarea metodelor de instruire la stilurile de învățare ale participanților etc.

Un accent aparte s-a pus pe organizarea instruirilor în mediul online, cu învățarea și exersarea a câtorva instrumente noi de lucru online.

Împărțiți în 4 echipe, membrii echipei și-au ales câteva teme și au pregătit câte o sesiune de training online:

  1. Serviciul de Asistență Telefonică Gratuită pentru Persoanele cu Dizabilități;
  2. Antreprenoriatul social – un nou model de afacere;
  3. Serviciul social Locuință protejată. Indicatori de monitorizare și evaluare;
  4. Diminuarea bullying-ului în instituțiile de învățământ.

 „Munca participanților la curs începe, de fapt, după curs” – a fost menționat de câteva ori în cadrul activității. Astfel, câteva dintre sesiunile pregătite la curs vor fi susținute în training-urile desfășurate de Keystone Moldova.

Activitatea a avut loc în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România,  finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).Proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați http://www.keystonemoldova.md/ro/projects/cross-border-parternship-inclusive-career-guidance.php