Cum va fi asigurată calitatea serviciilor sociale lansate recent în Nordul țării? Răspund reprezentanții prestatorilor de servicii care au participat la o instruire organizată de Keystone Moldova la Bălți

Cum va fi asigurată calitatea serviciilor sociale lansate recent în Nordul țării? Răspund reprezentanții prestatorilor de servicii care au participat la o instruire organizată de Keystone Moldova la Bălți

Reprezentați și reprezentante ai 15 organizații ale societății civile și ai autorităților publice locale din regiunea de Nord au studiat timp de două zile, în cadrul unui atelier organizat de Keystone Moldova la Bălți, noțiuni esențiale privind asigurarea calității și durabilității serviciilor sociale. Aceste organizații dezvoltă în prezent, cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova, servicii sociale în diferite localități: cantine sociale, centre de zi, o spălătorie socială, echipe mobile etc. Keystone Moldova acordă asistență tehnică și mentorat acestor organizații, pentru a le consolida capacitățile instituționale. Toate activitățile au loc în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

La instruirea facilitată de dr. Angela Cara, consultantă Keystone Moldova, organizațiile au studiat factorii principali care asigură calitatea serviciilor sociale, procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, mecanismul controlului de stat în acest domeniu, aspecte ale planificării participative a bugetului pentru servicii sociale și modalități de evaluare și monitorizare a serviciilor. Fără a cunoaște rigorile de creare și obligațiile legale ale prestatorilor, nu poate fi creat un serviciu social viabil, spun participanții.

La Glodeni, la 1 decembrie 2022 va începe să funcționeze serviciul social „Spălătorie mobilă”, destinat persoanelor vârstnice din raion. Proiectul a fost inițiat de AO „Clinica juridică” din Bălți și este implementat în parteneriat cu Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni. „Ne propunem ca după încheierea proiectului să dezvoltăm și serviciile cu plată de spălătorie mobilă și vom asigura astfel durabilitatea. Faptul că avem încheiat un acord de colaborare dintre Clinica Juridică și Consiliul Raional Glodeni, care și-a luat angajamentul să susțină acest serviciu după implementarea proiectului, iar asta înseamnă că îl vom prelua în gestiunea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, este, la fel, o garanție a durabilității. Cu toate acestea, nu lăsăm mâinile în jos și căutăm alți donatori pentru ca serviciul să activeze fără întreruperi, întrucât este unul inovativ și foarte necesar. Pornim de la ideea că vom avea peste 600 de beneficiari. Acestea sunt persoane incluse în serviciul de asistență personală și în serviciul de îngrijire socială la domiciliu. Vom ușura astfel lucrul asistenților personali și al lucrătorilor sociali”, spune Ion Crudu, șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni.

Un astfel de serviciu nu este inclus deocamdată în Nomenclatorul serviciilor sociale, prin urmare încă nu sunt elaborate standarde de calitate pentru el. Cu toate acestea, serviciul este pregătit pentru lansare în baza reglementărilor existente. „Vom asigura calitatea serviciului, în primul rând, prin respectarea Regulamentului de admitere a beneficiarilor în serviciu, care deja este elaborat, prin respectarea cu strictețe a criteriilor și condițiilor de acces în serviciu a beneficiarilor. De asemenea, atunci când vom avea standardele de calitate elaborate, respectarea lor va fi încă o garanție de asigurare a calității. Încă un factor important este calitatea resurselor umane. Vom avea grijă ca persoanele care vor fi angajate să fie instruite și să-și onoreze atribuțiile de serviciu conform fișei de post care va fi elaborată la angajare”, a mai explicat Ion Crudu. El a adăugat că instrirea de la Bălți a permis participanților să-și revizuie cunoștințele în materie de reglementare și organizare a serviciilor sociale, să pună întrebări asupra unor aspecte considerate problematice și să facă schimb de opinii. 

Un alt serviciu social dezvoltat și extins cu ajutorul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” este Serviciul de îngrijire socio-medicală la domiciliu în patru raioane din Nordul țării, prestat de AO CASMED.

Tatiana Zavialov este șefa serviciului îngrijire socială la domiciliu în cadrul AO CASMED și consideră cruciale pentru calitatea serviciului pregătirea corespunzătoare a specialiștilor și echiparea lor adecvată. „Echipamentul la fel este foarte important, pentru că dacă aplici corect echipamentele de reabilitare în anumite situații, poți îmbunătăți considerabil starea beneficiarului. De exemplu, dacă beneficiarul tău este o persoană care necesită reabilitare după un atac vascular sau după o fractură, tu, ca specialist, cunoscând foarte bine exercițiile și tehnicile potrivite, și dispui și de echipamentul necesar pentru aceste exerciții, vei avea un succes mult mai mare în reabilitarea beneficiarului. Asta înseamnă calitate”, explică Tatiana Zavialov.

„De ce pun accent pe pregătirea personalului? Pentru că tot el este cel care instruiește și îngrijitorii, lucrătorii sociali. Ei sunt instruiți în kinesthetic și aplică aceste cunoștințe în practică. De exemplu, în caz că beneficiarul a căzut și nu e nimeni alături, ei îl învață cum să se ridice corect ca să nu-și dăuneze. Sunt lucruri aparent minore, dar foarte importante pentru succesul serviciului pe care-l prestăm”, mai spune Tatiana Zavialov, care adaugă că la instruirea la care a participat, formarea corespunzătoare a personalului serviciilor sociale a fost, de asemenea, menționat ca unul dintre factorii-cheie în asigurarea calității unui serviciu social. Prezența certificatului de acreditare este o confirmare a calității serviciului social, de aceea o bună parte a instruirii a fost rezervată anume procedurilor de acreditare, explicându-se importanța fiecărei etape. Tatiana Zavialov spune că anume aceste cunoștințe au fost practic noi pentru ea.

Cum va fi asigurată calitatea serviciilor sociale lansate recent în Nordul țării? Răspund reprezentanții prestatorilor de servicii care au participat la o instruire organizată de Keystone Moldova la Bălți„Important este faptul că participanții au identificat în timpul seminarului funcțiile și atribuțiile instituțiilor abilitate cu acreditarea și a celor care realizează controlul activității și respectării standardelor minime de calitate și înțeleg care sunt atribuțiile și rolurile acestor instituții. Un alt aspect pe care l-am abordat este bugetarea participativă. În grupuri mici, participanții au elaborat un model de buget al serviciului sociale, pe care îl dezvoltă în parteneriat cu administrația publică locală, ca factor al asigurării durabilității serviciului”, spune formatoarea Angela Cara. Ea adaugă că s-a pus accent, de asemenea, pe monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale. „A fost identificată deosebirea dintre monitorizare și evaluare și indicatorii cantitativi și calitativi. Astfel, participanții au enumerat activitățile care pot fi evaluate și monitorizate de către organele competente în domeniu și acțiunile concrete de îmbunătățire a calității serviciilor”.

Dr.Marcela Dilion-Strechie, manageră Program în cadrul Keystone Moldova, a accentuat care sunt cele mai frecvente nereguli în procesul de prestare a serviciilor sociale, ceea ce accentuează faptul că este important de a învăța din greșelile altora. „Prestatorii de servicii sociale, frecvent, admit nereguli privind respectarea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de servicii. În același timp, se înregistrează multiple nereguli în procesul de evaluare a necesităților beneficiarilor și elaborarea planurilor individualizate de asistență, nefiind implicați în acest proces beneficiarii și familiile lor, echipele multidisciplinare. Personalul din cadrul serviciilor sociale trebuie să cunoască și să aplice în practică principiile de prestare a serviciilor sociale și metodologia managementului de caz, ceea ce va asigura direcţionarea prioritară a serviciilor sociale către persoanele și familiile defavorizate, identificate pe baza evaluării individuale și adaptarea continuă a serviciilor sociale la necesităţile beneficiarilor, precum și asigurarea dreptului la servicii sociale tuturor grupurilor vulnerabile, în condiţii de tratament egal şi fără discriminare”.

O instruire similară, la subiectul asigurării calității și durabilității serviciilor sociale, va avea loc și la Cantemir, pentru organizațiile din Sudul țării. Instruirile fac parte din programul de consolidare a capacităților organizațiilor societății civile, pe care Keystone Moldova îl oferă în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. În cadrul acestui proiect, 40 de organizații ale societății civile din diferite localități sunt sprijinte să creeze și să dezvolte servicii sociale.