Cum asigurăm calitatea unui serviciu social – instruire desfășurată de Keystone Moldova pentru organizațiile societății civile și administrațiile locale din regiunea centru

Cum asigurăm calitatea unui serviciu social – instruire desfășurată de Keystone Moldova pentru organizațiile societății civile și administrațiile locale din regiunea centru

Un serviciu social de calitate este cel care răspunde necesităților concrete ale comunității, respectă standardele de calitate prevăzute de legislație, are specialiști bine pregătiți și o finanțare suficientă pentru funcționare. Sunt câțiva dintre factorii esențiali pentru asigurarea calității unui serviciu pe care i-au identificat, după două zile de instruire, participanții la seminarul „Asigurarea calității și durabilității serviciilor sociale”. Instruirea a fost organizată de Keystone Moldova la 6 și 7 iulie, la Chișinău, pentru organizațiile și administrațiile locale din regiunea centru a Republicii Moldova care dezvoltă servicii sociale în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeaă, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova. Parteneri de implementare sunt Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Cum asigurăm calitatea unui serviciu social Asociația Obștească „PRODOCS” dezvoltă în prezent la Ștefan Vodă serviciul social centru de zi pentru copii cu dizabilități, în cadrului Centrului de Asistență și Plasament Temporar „Încredere”. Cristina Cușchevici, președinta organizației, spune că pentru o calitate bună a serviciului este nevoie de resurse umane instruite și bine integrate în muncă, stabilirea clară și documentată a procedurilor de lucru și o finanțare suficientă pentru acoperirea necesităților serviciului. La acestea se interconectează, potrivit ei, cu satisfacția beneficiarilor: „Pentru mine personal, ca implementator, dar și în calitate de conducător de organizație, satisfacția beneficiarilor este foarte importantă. Toate acestea le putem obține doar prin respectarea anumitor criterii pe care ni le stabilim la începutul de creare a serviciului”, explică Cristina Cușchevici.  

Asociația „PRODOCS” își propune să acrediteze serviciul pe care îl creează și a început deja pregătirea: a dotat centrul cu echipamentele necesare, a stabilit criteriile de selectare a beneficiarilor, a elaborat documentația ce reglementează procedurile interne și a instruit personalul. „La această instruire am obținut o claritate referitor la ce înseamnă un standard minim de calitate, ce, cum și la ce etapă trebuie să documentăm ca să dovedim că noi asigurăm calitatea unui serviciu, cine sunt cei care urmează să ne acrediteze și care sunt condițiile pentru acreditare. Nu este suficient să obții finanțarea unor proiecte și să vrei să ajuți oamenii, trebuie să creezi un serviciu viabil, iar asta presupune să parcurgi toate etapele unei proceduri de acreditare. Complicat, ia timp, dar este necesar”, adaugă președinta AO „PRODOCS”.

Unele organizații care și-au delegat reprezentanți la instruire și-au propus să dezvolte servicii sociale pentru care în legislația Republicii Moldova încă nu sunt prevăzute standarde de calitate. Asta a făcut ca instruirea să fie cu atât mai necesară, spune Victor Koroli, director executiv al Alianței INFONET. Organizația sa elaborează împreună cu Asociația Surzilor din Republica Moldova o aplicație mobilă pentru a oferi persoanelor cu deficiențe de auz servicii de traducere în limbajul mimico-gestual, un serviciu absolut nou pentru Republica Moldova. „Formarea ne-a ajutat să avem o viziune mai clară vizavi de toate piesele care urmează să fie puse în acest puzzle, deoarece dificultatea pentru noi este în faptul că elaborăm ceva absolut nou pentru Moldova. Experiențele internaționale sunt destul de specifice și putem să preluăm doar anumite idei, în acest sens discuțiile formale și neformale pe care le-am avut în cadrul instruirii ne ajută să preluăm anumite modele din serviciile deja existente. De asemenea, avem, după instruire, o claritate vizavi de regulamentul serviciului pe care vrem să-l elaborăm și despre standardele de calitate”, spune Victor Koroli.

Cum asigurăm calitatea unui serviciu social Formatoarea Angela Cara, doctor în pedagogie, consultantă Keystone Moldova, a accentuat, în sesiunile din cadrul instruirii, că în primul rând respectarea cadrului legal la toate etapele creării unui serviciu social, cooptarea și pregătirea permanentă a resurselor umane angajate și parteneriatul cu administrațiile locale vor face ca serviciile sociale create să fie calitative și durabile. Angela Cara a îndemnat participanții și participantele să atragă o atenție sporită identificării corecte a necesității de servicii sociale într-o comunitate, întrucât anume pe necesități ar trebui construite parteneriatele cu autoritățile locale.

Marcela Dilion-Strechie, Manageră Program, Keystone Moldova, a subliniat că prin intermediul acestui curs se urmărește consolidarea competențelor OSC-urilor și APL-urilor în asigurarea calității și durabilității serviciilor sociale pentru diverse categorii de beneficiari. „Am elucidat în detalii procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale și am analizat în profunzime cine asigură controlul de stat în domeniul serviciilor sociale. În același timp, este deosebit de important ca dezvoltatorii și prestatorii de servicii sociale să cunoască cum să realizeze un buget participativ și cum să monitorizeze și să evalueze serviciile prestate. În cadrul proiectului este în proces de finalizare Ghidul metodologic „Asigurarea calității și durabilității serviciilor sociale”, care se adresează prestatorilor publici și privați de servicii sociale, reprezentanților organizațiilor societății civile, autorităților publice locale și centrale”, a declarat Marcela Dilion-Strechie.

Pentru o mai bună asimilare a informației, la instruire au fost modelate situații, au fost analizate cazuri reale și propuse soluții. Instruirile în privința asigurării calității și durabilității serviciilor sociale vor continua în următoarele zile pentru organizațiile din regiunile de Nord și de Sud ale țării. Ele fac parte din programul de consolidare a capacităților organizațiilor societății civile pe care Keystone Moldova îl oferă în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. În cadrul acestui proiect, 40 de organizații ale societății civile din diferite localități sunt sprijinte să creeze și să dezvolte servicii sociale reziliente și incluzive.