Cu suportul Uniunii Europene vor fi îmbunătățite serviciile de cantină de ajutor social din Republica Moldova

Finantat de Unlunea Europeana
Parteneriate Pentru Servicii de Cantina Sociala OIncluzive Si Durabile

Cu suportul Uniunii Europene vor fi îmbunătățite serviciile de cantină de ajutor social din Republica Moldova

Poza evenimentuluiCinci servicii de cantină de ajutor social din Republica Moldova vor fi asigurate financiar pentru o perioadă de aproape trei ani, iar 5300 de persoane din grupurile vulnerabile vor beneficia de suport alimentar prin intermediul Băncii de Alimente.

Acest sprijin este facilitat de către Uniunea Europeană prin intermediul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de UE, cofinanțat și implementat de I.P. ,,Keystone Moldova’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’ și I.R.M.S. ,,Diaconia’’. Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc astăzi, 12 aprilie 2022 la Sediul Băncii de Alimente.

Scopul proiectului este îmbunătățirea prestării serviciilor de cantină de ajutor social din Republica Moldova și extinderea accesului la servicii persoanelor din grupuri vulnerabile.

Proiectul își propune ca prin promovarea inovației sociale să contribuie la ajustarea cadrului legal cu privire la activitatea serviciilor de cantină de ajutor social în vederea eficientizării funcționării acestora. Totodată, urmează a fi acordat suport pentru dezvoltarea Băncii de Alimente ca mecanism de colectare și distribuire a surplusului alimentar pentru a fi redirecționat către serviciile sociale. 

Atingerea obiectivelor proiectului, presupune o colaborare multisectorială, în acest sens, urmând a fi dezvoltate parteneriate cu ministerele de resort: Ministerul Economiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

„În această perioadă de criză marcată de pandemia COVID-19 și de valurile de refugiați în urma războiului din Ucraina adăpostiți în Moldova, serviciile de cantină socială îmbunătățite vor avea un impact imediat asupra calității vieții copiilor din familii vulnerabile, a bătrânilor singuratici, a persoanelor cu dizabilități, demonstrând totodată modele sustenabile de servicii dezvoltate în parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale”, a declarat Ludmila Malcoci, director executiv I.P. Keystone Moldova.

Poza evenimentuluiProiectul se înscrie într-un pachet mai larg de intervenții de sprijin oferit de UE grupurilor vulnerabile din Republica Moldova în scopul reducerii nesiguranței alimentare. Astfel, în 2022, în cadrul programului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”’, UE va acorda suport financiar pentru desfășurarea campaniei „Masa Bucuriei”, cel mai mare proiect național de solidaritate socială, realizat în parteneriat cu Banca de Alimente. De asemenea, va fi cofinanțată activitatea cantinei sociale mobile „Aproape de Aproapele” din mun. Chișinău și a serviciului de cantină de ajutor social din s. Roșu, raionul Cahul gestionate de I.R.M.S. ,,Diaconia’’. 

Șefa Secției de Cooperare în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Magdalena Mueller-Uri, a reiterat angajamentul UE de a susține grupurile vulnerabile din țară.

„Uniunea Europeană oferă în mod continuu sprijin persoanelor vulnerabile din Republica Moldova în atenuarea impactului pandemiei COVID-19, crizei energetice și insecurității alimentare cauzate de războiul din Ucraina. Datorită finanțării UE oferite în cadrul acestui proiect, cinci servicii de cantină socială vor beneficia de îmbunătățiri logistice și de infrastructură, în baza modelelor inovatoare și a celor mai bune practici din statele membre ale UE. Cel puțin 5.300 de persoane vor beneficia de produse alimentare distribuite prin Banca de Alimente către serviciile sociale din toată țara”, a concluzionat Magdalena Mueller-Uri.

Perioada de implementare a proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” este 01.01.2022 – 31.12.2024, valoarea totală fiind de circa 1,300,00.00 EUR.

KHS_Logo021_Moldova_Vertical_Blue
concordia
diaconia