Consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități – o perspectivă reală pe ambele maluri ale Prutului

eu-logo-ro
moldova-logo-ro

Consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități – o perspectivă reală pe ambele maluri ale Prutului

DSC_0859Consilierea și ghidarea în carieră a tinerilor cu dizabilități din Republica Moldova și România a devenit un proces mai clar și mai realizabil, datorită pregătirii profesioniștilor în domeniu, dar și mediului școlar și familial. Pe parcursul anului 2021, 637 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului – studenți, cadre didactice, profesioniști în domeniu, părinți – au fost capacitate în domeniile ghidării în carieră și a tranziției de la școală la muncă a tinerilor cu dizabilități.

76 de specialiști din cadrul Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă din România și Republica Moldova au participat la instruiri privind intermedierea și medierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.

„Ar trebui să mai lucrăm la stabilirea unui dialog cu persoanele cu dizabilități și cu angajatorii. Trebuie să încurajăm și persoanele cu dizabilități, ca să-și dea seama că pot munci, și, totodată,  trebuie să motivăm angajatorii ca să încadreze persoanele cu dizabilități în câmpul muncii. În ultima vreme observăm că persoanele cu dizabilități sunt dornice să se angajeze, sunt mai disponibile și mai deschise pentru a fi încadrate în câmpul muncii decât persoanele care nu au o dizabilitate”.

212 cadre didactice, psihologi școlari, specialiști din cadrul Serviciilor de Asistență Psihopedagogică au aflat mai multe despre rolul lor în consilierea și  ghidarea în carieră, dar și în realizarea unei tranziții de la școală la muncă mai eficiente pentru persoanele cu dizabilități.

„În incluziunea educațională și socială a copilului cu dizabilități foarte mult contează colaborarea între cadre didactice – părinți – diriginte – psiholog. Fiecare copil trebuie abordat în mod individual și, dacă toți muncesc în aceeași direcție, lucrurile se vor schimba.”

Comunicat 1144 de studenți, viitori asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi, au discutat despre prevederile legale în domeniul consilierii și ghidării în carieră a persoanelor cu dizabilități, aspecte privind autodeterminarea profesională, organizarea și funcționarea serviciilor de ghidare în carieră. Le-au plăcut în mod deosebit exemplele de incluziune socială sau incluziune în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

„Noi auzim despre astfel de exemple, învățăm teorie, dar atunci când vezi o persoană concretă care s-a angajat și duce o viață plină în comunitate… aceste istorii ne inspiră”.

„Să realizăm incluziunea persoanelor cu dizabilități este o muncă grea, dar există posibilități pentru asta. Sperăm să fim capabili să schimbăm ceva spre bine și să ajutăm persoanele cu dizabilități să își găsească un loc în societate.”

64 de profesioniști – cadre didactice, manageri de instituții, au fost formați ca și formatori în consilierea și ghidarea în carieră; ulterior, ei vor instrui viitoarele cadre didactice din cadrul serviciilor de consiliere si ghidare în carieră, servicii de educație incluzivă și psihologi școlari.

„Vrem să promovăm cultura incluziunii in Republica Moldova. Este important pentru o persoană cu dizabilități să fie inclusă într-o instituție educațională”.

„Fiecare persoană cu dizabilități are abilități – punem accentul pe ceea ce poate persoana, și nu pe ceea ce nu poate”.

77 de specialiști din cadrul serviciilor de consiliere și ghidare în carieră a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost instruiți în cadrul unei Formări de formatori în ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități.

„Ar trebui să nu uităm că persoanele cu dizabilități Pot și Vor să muncească și să facem un efort să le ajutăm să se angajeze în câmpul muncii. Persoanele cu dizabilități au dreptul la o viață activă, la un job cu facilități”.

64 de părinți ai persoanelor cu dizabilități au învățat cum pot ei să promoveze consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități. Părinții au apreciat că s-au întâlnit și au putut discuta, au făcut schimb de experiență, au aflat lucruri noi unul de la celălalt. Ei au înțeles că pot crește șansele de incluziune socială a copiilor lor.

 „Noi, părinții, până acum am lucrat fiecare pe cont propriu. Atâta timp cât încercăm să rezolvăm unele probleme singuri, nu vom fi auziți. Ar fi bine să ne adunăm mai mulți, să devenim o forță. Atunci lucrurile se vor schimba – și în legislație, și la nivel de atitudini, și la nivel de incluziune socială.”

„Am înțeles că e POSIBIL! Copiii noștri pe viitor pot fi încadrați în câmpul muncii, doar că trebuie să fie ghidați corespunzător. Cel mai important e să nu fie izolați!”

Instruirile au fost organizate în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și cu Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă”. Activitățile de instruire au avut loc în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România,  finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

KHS_Logo021_Moldova_Horizonal_Blue
adv-logo