Cantinele sociale din Republica Moldova operează cu fonduri insuficiente – arată un studiu realizat la nivel național

Cantinele sociale din Republica Moldova operează cu fonduri insuficiente – arată un studiu realizat la nivel național

Vineri, 10 martie 2023, în cadrul unei conferințe de presă au fost făcute publice rezultatele studiului privind evaluarea serviciilor de cantină de ajutor social din Republica Moldova.

Studiul a efectuat o analiză de ansamblu a situației serviciilor de cantină de ajutor social din țară vizând atât cadrul legal, cartografierea serviciilor și evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor.

Conform rezultatelor studiului, în Republica Moldova activează 93 de cantine de ajutor social care prestează anual servicii de alimentare pentru circa 16000 persoane.

Cartografierea a relevat o acoperire teritorială limitată la nivel național cu servicii CAS. Distribuția acestora este neuniformă la nivel de raioane, în 3 raioane neexistând niciun serviciu, iar cele mai multe servicii CAS operează în mun. Chișinău (10 servicii).

Prin urmare, se constată o acoperire semnificativ disproporțională cu servicii CAS la nivel național în raport cu mediul de reședință, 2/3 din cantine sociale activând în mediu rural și 1/3 în mediu urban, pe când mai mult de jumătate din populația țării locuiește la sate.

În ansamblu, s-a constatat un nivel ridicat de satisfacție a beneficiarilor de servicii CAS. Cu toate acestea, ei au menționat că perioada de acces la servicii (30 de zile o dată în trimestru – în total 120 de zile pe an) este destul de limitată, fapt ce nu le asigură securitatea alimentară. De altfel, 83% dintre beneficiari consideră că au nevoie de serviciul CAS mai mult de un an sau permanent. După categorii de vârstă, 58% dintre beneficiarii CAS sunt persoane în etate, fapt ce denotă un nivel sporit de vulnerabilitate în rândul acestei categorii.

Totodată, majoritatea prestatorilor a menționat că activează cu bugete insuficiente și întâmpină dificultăți în identificarea surselor de finanțare, în situația în care pentru 58% dintre serviciile CAS bugetul disponibil le acoperă parțial necesitățile. Principala sursă de finanțare pentru 60% din serviciile CAS o reprezintă mijloacele bănești obținute prin intermediul OSC-urilor, iar mai mult de jumătate din serviciile CAS sunt finanțate sau cofinanțate de către APL. Se relevă totodată o implicare semnificativă a cetățenilor în finanțarea serviciilor CAS acoperind 22 de servicii. 

Din cauza bugetelor limitate, costurile per prânz cald oferit de serviciile CAS sunt de asemenea reduse, circa jumătate din servicii operând cu costuri între 20 MDL și 35 MDL. 1/3 din serviciile CAS operează cu un cost de doar 15-18 MDL pentru un prânz.

La nivel național sunt practicate diverse forme de prestare a serviciilor CAS. Serviciile de cantină de ajutor social cu sediu pentru pregătirea bucatelor și servirea mesei constituie 85%  din totalul serviciilor CAS din țară, urmate de cantina mobilă, întreprinderea socială de sprijin alimentar, pachete cu produse alimentare.

Totodată, majoritatea beneficiarilor CAS afirmă că preferă pachetele alimentare în locul prânzului cald oferit la sediul CAS sau să ia mâncarea pregătită la pachet.

Majoritatea participanților la cercetarea calitativă, atât reprezentanți APL, APC, cât și prestatori de servicii CAS, au menționat că legislația ce reglementează activitatea CAS este învechită și necesită a fi modificată. În acest context, în scopul asigurării calității prestării serviciilor CAS, a fost recomandată completarea cadrului normativ cu Standarde minime de calitate pentru serviciile CAS și actualizarea Regulamentului-tip de funcționare a serviciilor CAS existente.

Cercetarea a fost realizată la nivel național (32 raioane și UTAG) la sfârșitul anului 2022. Din cele 93 de CAS identificate au fost realizate interviuri cu 90 de servicii CAS, care au consimțit să participe la cercetare, în baza chestionarului de cartografiere.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de I.P. „Keystone Moldova”, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” și I.R.M.S. „Diaconia”.

Studiul complet poate fi accesat la adresa: bit.ly/3LexYPA