Cantinele de ajutor social din Moldova: un serviciu necesar, dar insuficient dezvoltat

Cantinele de ajutor social din Moldova: un serviciu necesar, dar insuficient dezvoltat

Atelier 1Astăzi, 02 noiembrie 2022, a avut loc atelierul de consultare a rezultatelor studiului privind evaluarea situației serviciilor de cantină de ajutor social în Republica Moldova la care au participat  reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai DASPF din țară și prestatori de servicii de cantină de ajutor social atât publici, cât și privați.

În rezultatul studiului am constatat  că în Republica Moldova  activează 93 de cantine de ajutor social  care prestează zilnic servicii de alimentare la circa 5000 de persoane cu dizabilități, persoane sărace, bătrâni singuratici, familii cu mulți copii, mame singure. În total în anul 2021 au beneficiat de servicii de cantină socială peste 16000 de persoane vulnerabile, mai bine de jumătate dintre care erau persoane în vârstă de peste 63 de ani.  2/3 din cantinele sociale sunt prestate  în mediul rural și 1/3 în mediul urban. Mai bine de jumătate din cantinele sociale sunt prestate de către ONG-uri, iar fiecare a patra cantină socială – de către  autoritățile publice locale.  „Conform cercetării, pandemia  de COVID-19, războiul din Ucraina, criza refugiaților și  criza  energetică au  sporit vulnerabilitatea populației  și nivelul de sărăcie. În acest context nevoile de servicii de cantină socială  sunt mult mai mari decât posibilitățile  de prestare a acestui serviciu, în special în mediul rural. În contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, o bună parte dintre serviciile de cantină socială deservesc inclusiv refugiați. Este indispensabil ca serviciile de sprijin alimentar să fie dezvoltate și extinse, pentru ca acestea să poată fi accesate de un număr mai mare de beneficiari”- a declarat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova.

Atelier 2Deși mai bine de 2/3 din cantinele sociale activează în mediul rural, ponderea beneficiarilor din aceste servicii este destul de redusă comparativ cu cantinele din mediul urban din cauza resurselor financiare  insuficiente și prestării serviciilor de la caz la caz, în funcție de buget. Fiecare al doilea prestator de servicii de cantină socială a menționat că bugetele lor sunt insuficiente pentru  asigurarea eficientă a activității serviciului.  Majoritatea beneficiarilor de servicii de cantină socială  au afirmat că sunt mulțumiți de acest serviciu. Cu toate acestea ei au menționat că  perioada de acces la servicii  este destul de limitată, fapt ce nu asigură o securitate alimentară suficientă pentru depășirea situației de criză. Totodată, din cauza bugetului redus, nu întotdeauna este posibil de a asigura un prânz caloric și calitativ.

„În vederea asigurării sustenabilității  și calității serviciilor de cantină de ajutor social, studiul a relevat necesitatea dezvoltării unui nou Regulament-cadru și  a unor standarde  minime de calitate pentru funcționarea acestor servicii.  Adițional la cantina de ajutor  social clasică,  a fost evidențiată  necesitatea  diversificării   formelor  de sprijin alimentar în funcție de nevoile beneficiarilor și includerea  pachetelor cu produse alimentare, tichetelor alimentare, cantinei mobile etc.”-  a menționat Oleg Barcari, șef direcție în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Atelier 2Atelierul a fost realizat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, cofinanțat și implementat de I.P. „Keystone Moldova”, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” și I.R.M.S. „Diaconia”.  Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2022 – 31.12.2024, valoarea totală fiind de circa 1,300,00.00 EUR.