12 OSC-uri locale și-au dezvoltat capacitățile în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

eu-logo-ro
KHS_Logo021_Moldova_Vertical_Blue

12 OSC-uri locale și-au dezvoltat capacitățile în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

DSC_0990Astăzi a avut loc Conferința de încheiere a Proiectului „Vocea Societății Civile pentru Incluziune”; proiect implementat de Asociația Keystone Moldova în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova.

La eveniment participă reprezentanți ai organizațiilor societății civile și ai administrației publice locale de nivelul întâi și al doilea, prestatori de servicii sociale și educaționale din 10 raioane, reprezentanți ai Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova, ai Asociației de Politică Externă.

Proiectul s-a axat pe consolidarea rolului societății civile în 6 unități administrativ-teritoriale ale țării (Cimișlia, Ștefan Vodă, Strășeni, Ialoveni, Florești și Sângerei) prin crearea unui pol de putere și o voce unică în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Costul total al proiectului constituie 59,889 Euro.

ÎntâlnireProiectul a contribuit la consolidarea capacităților a 12 organizații a societății civile și reprezentanților APL-urilor în domeniul promovării nondiscriminării și asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. La fel, proiectul a sporit nivelul de competențe în asigurarea sustenabilității financiare a  organizațiilor prin utilizarea diverselor mijloace precum scrierea și managementul proiectelor, colectarea de fonduri, dezvoltarea capacităților în domeniul contractării serviciilor sociale prestate de ONG-uri; dezvoltarea parteneriatului public-privat la nivel local. O importanță deosebită în acest sens a fost aderarea a 5 organizații la Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova”, a menționat Ludmila Malcoci, director executiv, Keystone Moldova.

În rezultatul implementării acestui proiect, organizațiile au beneficiat de asistență  în elaborarea proiectelor pe care le-au aplicat pentru finanțare în cadrul celui de-al doilea Apel de  propuneri de proiect în cadrul Proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Drept urmare, două  dintre organizațiile participante (AO ”Compasiune” din s. Costești, r. Ialoveni și AO ”Icar-Dedal”, s. Palanca, r. Ștefan Vodă) au obținut finanțare pentru implementarea proiectelor în domeniul incluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale și a copiilor în conflict cu legea.

 „Programul de formare și mentorat realizat de Keystone Moldova a constituit cea mai potrivită modalitate de creștere a abilităților OSC-urilor în domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Suportul oferit a fost individualizat, în baza nevoilor și nivelului de dezvoltare a fiecărui OSC  și a avut un caracter practic, aplicativ. Astfel de programe sunt foarte necesare pentru organizațiile tinere pentru a crește forța societății civile din Republica Moldova.”, a spus Maria Bivol, coordonatoare proiecte AO „Compasiune”.

***

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), a oferit în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile.  Acest proiect a fost implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului a fost de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

View in English