Inclusiv Ea!

#InclusivEa este o campanie social media, care promovează incluziunea educațională a fetelor cu dizabilități. Campania #InclusivEa a fost desfășurată în perioada 11 octombrie (Ziua Internațională a Fetelor) și 3 decembrie ( Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități), pe paginile de Facebook Keystone Moldova și Keystone Human Services International, dar și pe pagina de Twitter @KHSInternational.

Keystone Moldova și Keystone Human Services International din SUA promovează crearea unui mediu favorabil pentru incluziunea educațională a tuturor copiilor. În baza experienței practice am învățat că fetele cu dizabilități se confruntă cu bariere mai semnificative în incluziunea în instituțiile educaționale din cauza dublei discriminări – pe de o parte, în bază de sex, și pe de altă parte, în bază de dizabilitate. Din această cauză, multe fete cu dizabilități, deși sunt înscrise la școală, absentează sau chiar abandonează instituțiile de învățământ. În rezultat, ele au mai puține oportunități de a obține o profesie și de a se încadra în câmpul muncii.

Rezultatele cercetărilor denotă că 37% din femeile cu dizabilități nu dispun de careva pregătire profesională, având cel mult studii gimnaziale și doar fiecare a zecea femeie cu dizabilități este ocupată în câmpul muncii. În baza acestor fapte, credem că trebuie create noi oportunități pentru a susține incluziunea educațională a fetelor cu dizabilități.

În Republica Moldova, Keystone Moldova și Keystone Human Services International au oferit suport individual pentru incluziunea în școală și grădiniță a copiilor dezinstituționalizați din casele internat, au fost pilotate modele de educație incluzivă în instituții de învățământ școlar și preșcolar, a fost oferit suport la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației, au fost desfășurate activități de prevenire și stopare a discriminării și hărțuirii în instituțiile de învățământ, etc.

Însă mai este încă mult de lucru pentru ca fiecare copil cu dizabilități, băiat sau fată, să aibă drepturi egale la educație și să devină membru deplin al societății.

#InclusivEa #VreauSăÎnvăț

Fără educație, fetele nu au oportunitatea să-și creeze un viitor stabil și durabil. Acest lucru trebuie să se schimbe. Toți copiii – cu sau fără dizabilități – au dreptul la educație.

Împreună cu noi, încurajați incluziunea educațională a tuturor copiilor, prin distribuirea mesajelor campaniei.

Diana are opt ani și merge la școală împreună cu semenii ei. Fetița are paralizie cerebrală infantilă.

Anul trecut Diana a frecventat grădinița. Până atunci nu putea să articuleze cuvintele. Acum poate să le repete clar după ceilalți copii. A învățat litere, cifre și poezii. Poate să deseneze și să scrie. Cu suportul educatoarei, Diana a mers pentru prima dată. Colegii ei îi înțeleg necesitățile și încearcă să o ajute atunci când are nevoie. Ei se joacă și învață împreună cu ea.

Distribuiți mesajele campaniei #InclusivEa, ca să contribuiți la incluziunea școlară a tuturor fetelor, inclusiv a fetelor cu dizabilități. Fiecare copil merită să învețe alături de semenii săi!

În țările în curs de dezvoltare este mai greu de realizat incluziunea educațională a tuturor copiilor. Fetele cu dizabilități încă nu sunt pe deplin acceptate ca membri cu drepturi egale în instituțiile de învățământ. Trebuie să schimbăm acest lucru. Incluziunea școlară a fetelor cu dizabilități este benefică pentru toți copiii. #VreauSăÎnvăț

Distribuiți mesajele campaniei #InclusivEa, pentru ca toate fetele din lume să aibă dreptul să învețe în aceeași clasă cu semenii lor.

Pe 19 septembrie Ludmila Jalbă a ținut un discurs la Ședința plenară Clinton Global Initiative. Ea a vorbit despre beneficiile pe care le are ea și fiica ei (persoană cu dizabilități), în urma implementării politicilor incluzive și a creării Serviciilor sociale comunitare în Republica Moldova. „Acum este posibil ca fiica mea să ducă o viață obișnuită. Ea are prieteni. Ea merge la școală și se dezvoltă ca personalitate. Aceste realizări mi-au dat și mie posibilitatea să-mi formez abilități ca să reprezint interesele persoanelor cu dizabilități. Acum mă simt mai împlinită ca oricând”, a menționat Ludmila Jalbă în discurs.

Campania #InclusivEa susține incluziunea școlară a fetelor cu dizabilități. Vă rugăm să distribuiți mesajele campaniei și să ne ajutați să realizăm schimbarea.

Tamara este o tânără Auto-reprezentantă din raionul Fălești. În septembrie anul curent, Tamara a ținut un discurs la ședința plenară Clinton Global Initiative, în care și-a împărtășit experiențele sale ca și tânără cu dizabilități. Ea își caută un loc de muncă, pentru ca să devină independentă și să nu se bazeze pe părinți. De fapt, tânăra visează să-și ajute părinții, la fel cum au ajutat-o și ei.

Fiți împreună cu noi promotorii schimbării și ajutați-ne să distribuim mesajele #InclusivEa.

Diana a frecventat grădinița, unde a învățat literele, cifrele și poezii. De ase-menea, a învățat să deseneze și să scrie. Cu suportul educatoarei, Diana a făcut primii pași. Dna educatoare a ajutat-o să învețe și să se dezvolte ală-turi de semenii ei.

De fapt, Dianei ii plăcea atât de mult la grădiniță, încât deseori nu vroia să se ducă seara acasă.

Diana și mulți alți copii au beneficiat de educația incluzivă. Haideți împreună să transmitem mesajul cât este de important să includem fetele cu dizabilități în grădinițele și școlile obișnuite.

„Noi avem abilități, noi suntem parte a societății și avem aceleași drepturi ca și ceilalți.”

–Tamara Andrieș, Auto-reprezentant.

Tamara pledează pentru drepturile ei și ale altor persoane cu dizabilități. Aceste drepturi includ dreptul la educație și dreptul la muncă. Distribuiți mesajul Tamarei despre drepturi egale pentru persoanele cu dizabilități.

Anghelinei îi place să asculte muzică și să danseze. Ea visează să devină dansatoare sau kinetoterapeut. Ea învață acum în clasa a IV-a, alături de semenii ei, într-o școală obișnuită. Cu toate astea, atunci când a început să meargă la școală, unii dintre părinții colegilor ei nu credeau că Anghelina ar trebui să fie inclusă într-o școală de masă. „Există școli speciale pentru copiii speciali” —ziceau ei. Mama și profesoara Anghelinei au realizat multe acțiuni de sensibilizare a părinților și copiilor din școală. În urma acestora, situația s-a schimbat – ei au încetat să mai discrimineze și și-au format o atitudine de acceptare.

Acum Anghelina este fericită și are o mulțime de prieteni la școală. Prietenii ei o vizitează des acasă, se joacă și își fac temele împreună.

Educația incluzivă îi oferă Anghelinei oportunitatea de a-și urma visele.

Distribuiți împreună cu noi mesajele campaniei #InclusivEa, ca să ajutăm și alți copii să-și urmeze visele!

 
 

Chiar dacă Anghelina, Diana și Mădălina sunt incluse în instituții de învăță-mânt obișnuite, alături de semenii lor, 62 de milioane de fete din lumea în-treagă nu au acces la educație.

Problema despre care am vorbit în campania #InclusivEa rămâne una actuală.

Vă mulțumim tuturor celor care v-ați implicat și ați distribuit mesajele cam-paniei #InclusivEa, în ultimele 9 săptămâni. Sperăm că ne veți susține în continuare eforturile de a sensibiliza societatea și de a pleda pentru accesul tuturor copiilor la educație, inclusiv al fetelor cu dizabilități.

Vă mulțumim tuturor celor care ați distribuit mesajele campaniei #InclusivEa

—Ludmila Malcoci, Director executiv Keystone Moldova.