Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova

Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova

Ianuarie 2022 – Decembrie 2024

Buget:
1,123,596 EUR
Finanțatori:
Uniunea Europeană, Suedia
Parteneri:
 Fundația Est-Europeană, Centrul Contact

Scopul proiectului este să împuternicească OSC-urile din Moldova să se implice în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților. Proiectul își propune un program de consolidare a capacităților, în special pe managementul financiar și al afacerilor, atât pentru întreprinderile sociale, cât și pentru hub-urile regionale de afaceri sociale care vor ghida în continuare întreprinderile sociale. Adițional, cu suportul proiectului, OSC-urile vor împuternici persoanele defavorizate (tineri, persoane cu necesități speciale, migranți reîntorși, persoanele rrome, persoanele în etate etc.) ca să fie incluse în câmpul muncii. Va fi creat un ecosistem favorabil dezvoltării antreprenoriatului social prin accesul la consultări profesionale la nivel regional. Se va realiza o campanie media națională privind antreprenoriatul social pentru creșterea gradului de conștientizare prin

Obiective specifice:

  1. Evaluarea barierelor în dezvoltarea întreprinderilor sociale și explorarea de noi planuri de intervenție pentru a facilita evoluția antreprenoriatului social în Republica Moldova.
  2. Implementarea Hub-urilor regionale de afaceri sociale, cu noi abordări complexe pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor sociale, prin intermediul coaching-ului offline și online, mentoratului, coordonării și împărtășirii cunoștințelor, facilitării stabilirii de relații și a schimbului de experiență, platformelor e-learning, soluțiilor inteligente pentru afaceri, soluțiilor digitale și e-comerț.
  3. Crearea unor oportunități economice și sociale mai bune pentru persoanele defavorizate prin dezvoltarea întreprinderilor sociale bazate pe schema de granturi mici.
  4. Creșterea gradului de conștientizare a populației și a autorităților locale cu privire la rolul întreprinderilor sociale în dezvoltarea comunității prin campanii educaționale și promoționale.

Proiectul presupune patru componente interconectate: studiu sociologic la nivel național cu referire la atitudinile, cunoștințele și comportamentele populației generale cu scopul de a înțelege contextul local și național;  înființarea a 4 Hub-uri regionale de afaceri sociale; crearea și dezvoltarea a 15 întreprinderi sociale; educație pentru afaceri sociale.

  1. Realizarea unui studiu sociologic cu referire la atitudinile, cunoștințele și comportamentele populației generale pentru a înțelege contextul local și național, obstacolele care împiedică dezvoltarea ulterioară a antreprenoriatului social, și nivelul de pregătire a populației pentru a investi în întreprinderi sociale. Cercetarea va oferi recomandări părților interesate relevante și va servi drept bază pentru strategia de comunicare și planurile de intervenție pentru grupuri țintă specifice: OSC-uri, IMM-uri, șomeri etc., pentru a îmbunătăți nivelul de percepție, înțelegere și susținere a antreprenoriatului social. În baza rezultatelor cercetării, vor fi realizate o campanie media și 5 campanii de creștere a conștientizării.
  2. Crearea unui mediu mai favorabil pentru antreprenoriatul social prin înființarea a 4 Hub-uri regionale de afaceri sociale (3 pe malul drept al râului Nistru și unul pe malul stâng). Fiecare Hub regional va fi capacitat în următoarele domenii: cadrul legislativ pentru antreprenoriatul social, elaborarea planului de afaceri pentru întreprinderi sociale, management financiar, marketing digital și e-comerț. Hub-urile vor dezvolta/actualiza regulamentele interne privind activitatea lor și serviciile oferite. Cel puțin 80 de întreprinderi sociale vor fi susținute de Hub-uri.
  3. Crearea și dezvoltarea a 15 întreprinderi sociale durabile. Întreprinderile sociale își vor îmbunătăți managementul intern și vor deveni mai vizibile la nivel local și regional prin continuă ghidare si mentorat din partea Hub-urilor regionale de afaceri sociale. Produsele/serviciile dezvoltate de întreprinderile sociale vor fi plasate pe piețe de desfacere adaptate vânzării online. Proiectul va crea oportunități economice și sociale pentru cel puțin 40 de persoane din categorii defavorizate, care vor fi incluse pe piața muncii. 300 de persoane defavorizate vor beneficia de activități de antreprenoriat social.
  4. 5 OSC-uri vor dezvolta cel puțin 5 activități de creștere a conștientizării la nivel regional. Adițional, având în vedere că majoritatea întreprinderilor sociale depind de fonduri externe, această activitate își propune să diversifice baza de finanțare prin oferirea oportunităților întreprinderilor sociale de a colecta investiții prin platformele de crowdfunding. OSC-urile sub-grantate vor promova mesajul de a investi în dezvoltarea întreprinderilor sociale. Ulterior va fi elaborat un ghid care va explica cum se atrag investiții în întreprinderile sociale. Va fi realizată o campanie media națională pentru a schimba cunoștințele și atitudinile populației generale în privința antreprenoriatului social.