Servicii sociale durabile pentru persoanele cu dizabilităţi în contextul descentralizării finanţelor publice locale

Servicii sociale durabile pentru persoanele cu dizabilităţi în contextul descentralizării finanţelor publice locale

Octombrie 2015 – Decembrie 2016

Buget
$ 116 863
Finanțatori
Fundația Soros-Moldova
Parteneri
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Autorități publice locale din 12 raioane.
Scopul proiectului
este de a asigura durabilitatea serviciilor și reformelor începute în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale.
Obiectivele proiectului
 • Susținerea APL-urilor din 12 raioane în procesul de continuare a reformei de dezinstituționalizare și asigurarea calității serviciilor sociale dezvoltate în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”;
 • Oferirea suportului Guvernului Republicii Moldova în dezvoltarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2017-2022).
Rezultate atinse
 • APL-urile din 12 raioane asigură servicii calitative pentru persoanele cu dizabilități;
 • Personalul serviciilor sociale dispun de cunoștințe și abilități profesionale pentru a furniza asistență individualizată pentru persoanele cu dizabilități;
 • Serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități dispun de resursele financiare necesare;
 • APL-urile din 12 raioane sunt deschise spre implementarea reformei de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități;
 • Guvernul a aprobat Programul Național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități;
 • 20 de aleși noi locali și funcționari publici au fost sunt instruiți în asigurarea dreptului de a trăi în comunitate a persoanelor cu dizabilități;
 • 100% din Serviciile dezvoltate cu suportul Keystone sunt acreditate;
 • Aproximativ 75 de angajați ai Serviciilor sociale sunt capacitați în cadrul training-urilor de formare profesională;
 • 90% din resursele alocate din bugetele raionale pentru Serviciile sociale sunt folosite conform destinației;
 • 10 persoane sunt dezinstituționalizate, cu suportul Keystone Moldova;
 • Aproximativ 200 de persoane au participat în procesul de consultare publică a Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.