Consolidarea şi diseminarea practicilor de succes privind educaţia incluzivă timpurie

Consolidarea şi diseminarea practicilor de succes privind educaţia incluzivă timpurie

Februarie 2017 – Iunie 2018

Buget
$ 45 000
Finanțatori
Open Society Foundations/ Early Childhood Program
Organizaţia-lider
Programul Educaţional “Pas cu Pas”
Parteneri
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova; Centrul Republican de Asistenţă psihopedagogică; Servicii de Asistență Psihopedagogică din 12 unități teritorial administrative.
Scopul proiectului
Recunoașterea educației incluzive bazată pe abordarea centrată pe copil în instituțiile de învățământ preșcolar și cele de învățământ primar, inclusiv asigurarea tranziției copiilor de la grădiniță la școală și asigurarea conlucrării între serviciile educaționale și alți actori comunitari axată pe o înțelegere comună a practicilor calitative în educația incluzivă.
Obiectivele proiectului
  • Identificarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, a modalităţilor optime pentru Serviciile de Asistență Psihopedagogică (SAP) de a oferi suport continuu cadrelor didactice și dezvoltarea competențelor SAP de a oferi un feed-back semnificativ (și nu formal);
  • Pilotarea unei abordări complexe față de tranziția la școală a tuturor copiilor, în particular a celor cu cerințe educaționale speciale (CES);
  • Sporirea capacităților a șase instituții preșcolare pentru a deveni modele în promovarea practicilor educației incluzive, receptive la cerințele și anturajul tuturor copiilor.
Rezultate scontate
  1. Sporirea capacităților a șase instituții preșcolare de a identifica, evalua şi referi cazurile la SAP;
  2. Capacitarea specialiştilor din 12 SAP-uri de a acorda un suport mai semnificativ cadrelor didactice și părinților copiilor cu CES;
  3. Informarea reprezentanților a 12 SAP-uri despre metodele de evaluare/reevaluare și oferirea de suport pentru copiii cu tulburări din spectrul autist;
  4. Pilotarea și diseminarea la nivel național a unui pachet comprehensiv de intervenții trans-sectoriale și pe diverse nivele pentru a susține incluziunea copiilor cu CES;
  5. Sporirea capacităților de referire a copiilor a șase Comisii Multidisciplinare Instituţionale, APL-uri și alți actori relevanți;
  6. Producerea filmelor și a altor materiale comunicaționale pentru a fi distribuite.