Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului

Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului

Noiembrie 2016 – Martie 2019

Buget
EUR 559,968
Finanțatori
Uniunea Europeană, IM Swedish Development Partner
Parteneri
Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC”.
Scopul proiectului
consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia prin intermediul dezvoltării sistemului de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități.
Obiectivele proiectului
  • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora din 5 raioane prin dezvoltarea Echipelor mobile şi a unui Centru de zi;
  • Dezvoltarea capacităţilor organizațiilor comunitare de pe ambele maluri ale Nistrului și din UTA Găgăuzia de a susține drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate;
  • Prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul metodei teatrului social, precum şi prin dezvoltarea capacităţilor jurnaliştilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Activități principale
  1. Crearea a 5 Servicii sociale „Echipă mobilă” în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia și Tiraspol;
  2. Dezvoltarea unui Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi în Slobozia;
  3. Capacitarea specialiştilor din cadrul Serviciilor sociale „Echipă mobilă”, Centrului de zi și Autorităților Publice Locale în domeniul managementului de caz şi a monitorizării calităţii serviciilor;
  4. Acordarea mini-granturilor Organizațiilor Societății Civile (OSC) locale şi jurnaliştilor pentru promovarea incluziunii sociale și a nediscriminării persoanelor cu dizabilități;
  5. Dezvoltarea şi fortificarea reţelelor OSC de pe ambele maluri ale Nistrului;
  6. Suport auto-reprezentanţilor pentru încurajarea și promovarea iniţiativelor, participarea la viaţa comunităţii (şcoală de toamnă, şedinţe lunare, activități de Advocacy).