Reducerea poverii bolilor non-comunicabile (BNC) în Moldova. Consultanță instituțională în cartografierea intervențiilor multisectoriale în sănătate la nivel comunitar (cu accent pe BNC)

Reducerea poverii bolilor non-comunicabile (BNC) în Moldova. Consultanță instituțională în cartografierea intervențiilor multisectoriale în sănătate la nivel comunitar (cu accent pe BNC)

10 Noiembrie 2015 – 31 Ianuarie 2016

Buget
EUR 7 630
Finanțatori
SwissTPH (SDC)
Scopul proiectului
realizarea unei cartografieri în profunzime și a analizei rolului sectoarelor diverse (servicii sociale, educație, ONG-uri etc.) în îngrijirea medicală și promovarea sănătății la nivel de comunitate în Moldova, în particular cu accent BNC. Acest exercițiu a furnizat o imagine de ansamblu asupra experiențe recente (sau din trecutul apropiat) în promovarea sănătății comunității în Moldova, punctele forte, punctele slabe, provocările și bunele practici. Ideea este să dispunem de informație de ultimă oră în privința promovării sănătății comunității, astfel încât intervențiile proiectului să poată să decurgă din experiență.
Rezultate
un raport care să pune accent pe următoarele teme:
  1. Prezentarea generală și analiza mandatului serviciilor sociale în sănătate;
  2. Prezentare generală și analiză a implicării ONG-urilor în sănătate;
  3. Prezentare generală și analiză a implicării sectorului educațional în sănătate;
  4. Bune practici în promovarea sănătății comunitare;
  5. Bune practici în colaborare sectorială (servicii sociale sau educație) cu autoritățile locale;
  6. Recomandări / considerații pentru schițarea intervențiilor proiectului în promovarea sănătății la nivel comunitar.