Servicii sociale calitative pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor

Servicii sociale calitative pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor

Aprilie – Decembrie 2017

Buget
$ 60 015
Finanțatori
Fundația Soros-Moldova
Scopul proiectului
Responsabilizarea autorităților publice în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate și servicii sociale alternative.
Obiectivele proiectului
  • Oferirea suportului autoritățile publice la reforma de dezinstituționalizare;
  • Oferirea suportului Guvernului în dezvoltarea politicilor de implementare a Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu dizabilități;
  • Creșterea transparenței și responsabilității autorităților publice locale în procesul de bugetare a serviciilor sociale.
Rezultate scontate
  1. Autoritățile publice locale sunt mai responsabile față de dezinstituționalizarea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale;
  2. Dezvoltarea Programului național de dezinstituționalizare și a Planului de acțiuni;
  3. Autoritățile publice din 12 raioane folosesc instrumente de bugetare participativă bazate pe rezultatele serviciilor sociale comunitare.