Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente

Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente

Februarie 2023 – Ianuarie 2026

Buget: 1 126 849 EURO

Finanțatori Uniunea Europeană
Proiectul este co-finanțat și implementat de IP Keystone Moldova, Filiala din Moldova a Fundației „Stichting Dorcas Aid International”, Asociația Obștească Asociația pentru Educație „Neoumanist”

Obiectivul global al programului de concurs de granturi este de a sprijini organizațiile locale ale societății civile în furnizarea de servicii sociale incluzive, adecvate vârstei și genului persoanelor vulnerabile din Moldova.

Obiective specifice:

 1. Acordarea sprijinului financiar OSC-urilor pentru proiectarea/reproiectarea serviciilor sociale comunitare prin integrarea spălătoriei, igienei personale și socializării pentru grupurile vulnerabile.
 2. Construirea de noi parteneriate între OSC-urile locale și autoritățile publice pentru a dezvolta servicii de spălătorie comunitare durabile și adecvate genului.

Beneficiari finali:

 • Cel puțin 1500 de persoane din grupuri vulnerabile vor beneficia de serviciile sociale dezvoltate în cadrul proiectului;
 • 15 OSC-uri și APL-uri cu capacități sporite în dezvoltarea serviciilor reziliente, incluzive de spălătorie, igienă personală și socializare pentru grupurile vulnerabile.

ACTIVITĂȚI:

 • Programul concursului de granturi organizat în 2 etape:
  1. Etapa conceptelor de proiect cu selecția preliminară a aproximativ 20 de OSC-uri. Organizațiile pre-selectate vor beneficia de un program aprofundat de consolidarea a capacităților pentru a îmbunătăți proiectarea serviciilor de spălătorie comunitară propuse.
  2. Etapa propunerilor de proiecte complete care vizează selecția și acordarea de granturi a celor mai relevante și durabile 15 propuneri pentru dezvoltarea serviciilor de spălătorie comunitare și incluzive.
 • Sesiuni de informare pentru potențialii solicitanți pentru a promova oportunitatea de finanțare dezvoltată în cadrul proiectului propus în rândul a cel puțin 60 de OSC-uri specializate în furnizarea de servicii sociale pentru grupurile vulnerabile.
 • Vizite de studiu pentru OSC-urile preselectate pentru a reflecta mai bine specificul unui serviciu de spălătorie și pentru a învăța din practici și modele pozitive de servicii de spălătorie, igienă personală și socializare dezvoltate cu sprijinul UE și implementate de trei OSC-uri locale.
 • Ateliere de lucru și asistență individuală privind elaborarea formularelor complete de propuneri de proiect pentru oferi expertiză în structurarea și scrierea proiectelor, construirea de parteneriate locale reziliente, rolul și contribuția autorităților publice locale la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare, aspecte legate de includerea și mobilizarea resurselor comunitare, furnizarea serviciilor de spălătorie socială, igienă personală și modele de socializare.
 • Selecția și acordarea granturilor în cadrul unui eveniment – cel puțin 15 granturi vor fi acordate în cadrul unei ceremonii pentru a informa publicul larg despre rezultatele concursului programului de granturi și pentru a prezenta oficial OSC-urile câștigătoare.
 • Program de consolidare a capacităților OSC-urilor privind managementul granturilor – un atelier amplu de gestionare a granturilor și pentru dezvoltarea componentei de vizibilitate a sub-granturilor, inclusiv dezvoltarea unui plan individual de comunicare a OSC-urilor pentru a promova servicii incluzive de spălătorie, igienă personală și socializare în comunitățile vizate.
 • Acordarea asistenței tehnice OSC-urilor pentru a consolida dialogul și cooperarea cu APL și serviciile comunitare evaluarea necesităților fiecărei OSC sub-grantate; elaborarea a 15 planuri individuale de asistență și suport tehnic pe baza constatărilor stabilite în urma evaluării necesităților; elaborarea/ajustarea și aprobarea regulamentului și standardelor de calitate pentru cele 15 servicii sociale comunitare, incluzând în mod explicit serviciile de spălătorie, igienă personală și socializare, în strânsă colaborare cu autoritatea publică locală.
 • Program de consolidare a capacităților pentru OSC-uri și partenerii APL – 4 Module
  1. Dezvoltare comunitară bazată pe bunuri/DCBB și mobilizare a resurselor locale/MRL, care vizează sporirea rolului Societății Civile în calitate de actor în dezvoltarea comunitară; pentru a face cunoștință cu principiile dezvoltării comunitare bazate pe bunuri, învățând cum să identifice și să mobilizeze bunurile existente, dar adesea nerecunoscute
  2. Soluții inovatoare pentru dezvoltarea serviciilor sociale inclusive independente, despre cum să se integreze eficient componenta de incluziune la proiectarea/reproiectarea unui serviciu social comunitar.
  3. Cadrul de reglementare și acreditare a serviciilor sociale, va oferi o prezentare cuprinzătoare a cadrului de reglementare în domeniul prestării serviciilor sociale, precum și reglementările relevante necesare legate de dezvoltarea serviciilor de spălătorie socială și de igienă personală.
  4. Calitatea și sustenabilitatea serviciilor sociale, va reflecta modele alternative și parteneriate pentru a asigura funcționarea durabilă a serviciilor sociale și aspecte legate de calitatea serviciilor oferite, precum și mecanisme aplicate pentru măsurarea nivelului de satisfacție a beneficiarilor.
 • Dezvoltarea Strategiei comune de comunicare a proiectului și oferirea sprijinului OSC-urilor pentru dezvoltarea și implementarea propriului plan de comunicare pe durata proiectului.
 • Evenimentele de lansare și finalizare ale proiectului – vor fi folosite pentru a informa mass-media, instituțiile guvernamentale, organizațiile societății civile, comunitatea donatorilor, părțile interesate ale proiectului și publicul larg despre proiect, precum și despre principalele rezultate obținute.