Program support for Keystone Moldova

Program support for Keystone Moldova

Ianuarie 2022 – Decembrie 2023 

Buget: 990.600 SEK / 2.000.000 MDL

Finanțatori: IM Swedish Development Partner

Proiectul se concentrează pe trei Obiective strategice ale Keystone Moldova:

 • Asigurarea autonomiei financiare a Keystone Moldova;
 • Îmbunătățirea management-ului și administrării organizației;
 • Promovarea traiului în comunitate și a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile la nivel local și național.

Obiectivele proiectului:

 • Pledoarie pentru un mecanism stabil de contractare socială în Moldova, care să includă o retenție modestă;
 • Îmbunătățirea accesibilității spațiului, a paginii web pentru persoanele cu dizabilități vizuale și intelectuale;
 • Continuarea dezvoltării resurselor umane adecvate prin instruire și educație, inclusiv parteneriatul cu instituții de învățământ superior și alte OSC-uri;
 • Mobilizarea comunităților și a grupurilor țintă în activități de advocacy și auto-reprezentare.

Activități principale:

 1. Revizuirea și îmbunătățirea Curriculum-urilor și suporturilor de curs pentru instruiri și  furnizarea de instruiri autorităților publice, OSC-urilor, părinților și personalului serviciilor;
 2. Ajustarea paginii web www.informat.md pentru serviciul de asistență telefonică pentru persoanele cu dizabilități;
 3. Activități de capacitare pentru echipa Keystone Moldova, în baza necesităților identificate;
 4. Organizarea activităților de team building, de prevenire a arderii profesionale, sărbătorirea succeselor organizației;
 5. Dezvoltarea unei rețele naționale a Auto-reprezentanților și părinților persoanelor cu dizabilități;
 6. Oferirea suportului organizațiilor locale, persoanelor cu dizabilități și altor grupuri vulnerabile să ofere recomandări pentru rapoarte alternative, în baza Convenției ONU ratificată de stat și să participe la evenimente ONU.