Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din Republica Moldova

Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din Republica Moldova

Durata proiectului: ianuarie 2015 – decembrie 2016

Costul proiectului
298,495 USD

Finanţator: Open Society Foundations/Early Childhood Program

Implementatori: Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi AO Keystone Moldova

Proiectul „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învăţămînt preşcolar din R.Moldova” rezidă în abordarea complexă şi multiaspectuală a problemei incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin mobilizarea şi abilitarea actorilor relevanţi în implementarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar.

Grupul țintă al proiectului îl constituie 15 instituţii de învăţămînt preşcolar, din 14 comunități ale Republicii Moldova.

Raioanele în care este implementat proiectul: Anenii Noi, Edineţ, Hînceşti, Criuleni, Cahul, Căuşeni, Teleneşti, Orhei, Străşeni, Ştefan Vodă și Leova.

Edineţ, Hînceşti, Criuleni, Cahul, Căuşeni, Teleneşti, Orhei, Străşeni, Ştefan Vodă and Leova.

Proiectul are patru obiective

 1. Dezvoltarea și pilotarea modelelor de educație incluzivă în 14 comunități prin aplicarea mecanismelor de evaluare ale necesităților educaționale ale copiilor și acordarea suportului la nivel de instituție, comunitate și structuri specializate raionale;
 2. Dezvoltarea capacităților managerilor, cadrelor didactice, APL în vederea asigurării incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 3. Creşterea gradului de conștientizare a comunităţilor şi a actorilor relevanţi pentru dezvoltarea culturii incluzive;
 4. Consolidarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile centrale în dezvoltarea metodologiei educației incluzive timpurii.

Rezultate scontate

 • Instituirea unui mecanism funcțional de incluziune educațională a copiilor de vârstă preșcolară, inclusiv a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, în 14 comunități;
 • Dezvoltarea instrumentelor de evaluare a necesităților educaționale ale copiilor și de monitorizare a progresului continuu;
 • 150 de copii de vârstă preșcolară (3 – 7 ani) cu cerinţe educaţionale speciale beneficiază de educație calitativă în cadrul instituțiilor de învățămînt preșcolar;
 • 90 % din managerii și personalul instituțiilor de învățămînt preșcolar din 14 comunități pot identifica necesitățile copiilor și dețin abilități și competențe ca să folosească recomandările și mecanismele de suport pentru incluziunea lor educațională;
 • 70 % din educatori știu să rezolve problemele tipice ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale și să monitorizeze dezvoltarea copilului;
 • 70% din educatori colaborează cu cadrele didactice de la ciclu primar pentru a asigura tranziția de la grădiniță la școală a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 • Cel puțin 2/3 din părinții copiilor cu cerinţe educaţionale speciale cunosc drepturile copilului lor de a frecventa o instituție de învățământ preșcolar și au capacități sporite de a oferi suport copilului în incluziunea educațională;
 • Numărul copiilor și a părinților care au o atitudine pozitivă față de copiii cu cerinţe educaţionale speciale și îi acceptă în calitate de colegi și prieteni crește cu 30%;
 • Numărul APL-urilor care oferă suport copiilor cu cerinţe educaţionale speciale să se integreze într-o instituție de învățământ preșcolar crește cu 30%;
 • Dezvoltarea modulelor de training pentru a fi oferite personalului din alte instituții de învățămînt preșcolar, la nivel național;
 • Integrarea materialelor folosite la training-uri, inclusiv filme, studii de caz, în cadrul cursurilor de educație incluzivă a trei Universități și patru Colegii pedagogice din Moldova;
 • Diseminarea bunelor practici privind implementarea educației incluzive în 15 instituții de învățămînt preșcolar în cadrul unei conferințe naționale, cu participarea organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului din 32 UTA, Ministerului Educației și Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.