Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile

Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile

Ianuarie 2022 – Decembrie 2024

Buget:
1.327.609 EUR
Finanțatori:
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană , co-finanțat de I.P. Keystone Moldova, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”, I.R.M.S. ,,Diaconia’’
Parteneri:
A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” , I.R.M.S. ,,Diaconia’’

Scopul proiectului:
Îmbunătățirea serviciilor de cantină de ajutor social din Republica Moldova în vederea asigurării sustenabilității funcționării acestora și extinderea accesului la servicii persoanelor din grupuri vulnerabile.

Obiectivele proiectului:

 • Îmbunătățirea cadrului legal de funcționare a serviciilor de cantină de ajutor social prin elaborarea mecanismului de donare și redistribuire a surplusului de alimente, precum și facilitarea dialogului pe politici dintre societatea civilă, autoritățile publice și furnizorii de alimente.
 • Creșterea capacităților prestatorilor de servicii de cantină de ajutor social în a livra servicii de calitate, durabile, inclusiv în situații de urgență, prin prevenirea risipei alimentare și cooperare intersectorială.
 • Crearea unei rețele de donare și distribuire a surplusului de alimente în scopul sprijinirii serviciilor de cantină de ajutor social dedicate grupurilor vulnerabile prin comunicare orientată pe schimbarea de comportament.

Activități:

 • Efectuarea a trei studii — studiu privind analiza situațională a prestării serviciilor cantină de ajutor social în Republica Moldova, raport de analiză a modelelor de servicii de cantină socială prestate în țări europene cu recomandări pentru implementarea modelelor de bune practici în Moldova, studiu privind risipa de alimente în Republica Moldova.
 • Acordarea de sprijin guvernului pentru îmbunătățirea proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare.
 • Desfășurarea a două campanii de advocacy pentru crearea unui cadrul legal favorabil funcționării eficiente a serviciilor de cantină de ajutor social și mecanismului privind donarea și redistribuirea alimentelor prin cooperare intersectorială.
 • Dezvoltarea conceptului modelelor inovatoare de servicii de cantină de ajutor social elaborate pe baza bunelor practici naționale și europene și convenite cu factorii de decizie politică.
 • Îmbunătățirea infrastructurii și logisticii a cel puțin cinci servicii de cantină de ajutor social prestate de A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”.
 • Dezvoltarea unui program de instruire și ghiduri pentru prestatorii de servicii de cantină socială și personalul acestora.
 • Elaborarea unei platforme online pentru Banca de Alimente în scopul facilitării cooperării intersectoriale dintre furnizorii de alimente și prestatorii de servicii cantină de ajutor social și alte servicii sociale din întreaga țară.
 • Consolidarea capacităților Băncii de Alimente ca mecanism de donare și redistribuire a alimentelor către serviciile cantină de ajutor social și ale altor prestatori de servicii sociale în sprijinul grupurilor vulnerabile.
 • Desfășurarea unei campanii naționale de comunicare pentru schimbarea comportamentului privind donarea/redistribuirea alimentelor și sprijinirea grupurilor vulnerabile.