Open Arms, Open Hearts, Emergency response to Ukraine crisis-3

Open Arms, Open Hearts, Emergency response to Ukraine crisis-3

1 August 2023 – 31 Ianuarie 2024

Buget: 149,940 EUR

Finanțatori: CARE prin Fundația SERA Romania, CARE France și FONPC

Scopul proiectului: este oferirea suportului imediat pentru persoanelor refugiate din Ucraina conform necesităților acestora și acordarea de sprijin persoanelor vulnerabile locale din R. Moldova.

Obiectivele proiectului:

 1. Evaluarea nevoilor și analiza datelor;
 2. Acordarea de sprijin refugiaților și persoanelor vulnerabile locale;
 3. Raportare lunară.

Activități principale:

 1. Cartografierea nevoilor imediate ale refugiaților și ale persoanelor vulnerabile locale: :
  – identificarea beneficiarilor vizați,
  – realizarea evaluării nevoilor folosind managementul de caz și completarea unui chestionar structurat,
  – orientarea către sprijinul material acoperit de proiect și/sau eventuala orientare către sprijinul oferit de alte instituții.
 2. Acordarea de sprijin refugiaților și persoanelor vulnerabile locale, prin:
  – acces la asistență medicală / sprijin medical: medicamente conform prescripției medicale; taxă pentru investigații / consultații medicale; dispozitive de asistență; echipamente medicale; reabilitare; terapie.
  – acces la e-schooling.
  – articole de igienă.