Consultanță instituțională în susținerea Ministerului Sănătății și Dezvoltare Socială a Republicii Kazakhstan în planificarea strategică și bazată pe dovezi a dezvoltării serviciilor sociale și medicale orientate spre integrare familială a copiilor cu vârsta de până la trei ani și copiilor cu dizabilități de vârstă preșcolară în cadrul sistemului de îngrijire transformat

Consultanță instituțională în susținerea Ministerului Sănătății și Dezvoltare Socială a Republicii Kazakhstan în planificarea strategică și bazată pe dovezi a dezvoltării serviciilor sociale și medicale orientate spre integrare familială a copiilor cu vârsta de până la trei ani și copiilor cu dizabilități de vârstă preșcolară în cadrul sistemului de îngrijire transformat

Decembrie 2014 – Decembrie 2015

Buget
$66,108.60 USD
Finanțatori
UNICEF Kazakhstan
Parteneri
Ministerul Sănătății și a Dezvoltării Sociale din Kazakstan, autoritățile publice regionale din Astana și Kyzylorda
Scopul proiectului
de a oferi suport Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale din Kazakhstan în dezvoltarea strategiei naționale și a hărții bazată pe dovezi pentru dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copiii în vârstă de 0 – 7 ani în risc de a fi abandonați sau de a rămâne fără îngrijire parentală, bazate pe metoda testată în regiunile selectate.
Obiectivele proiectului
 • Asigurarea Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale cu asistență tehnică în fortificarea sistemului de gestionare a datelor dezagregat pe gen (monitorizare și analiză) privind starea actuală a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 – 7 ani în risc de abandon sau fără îngrijire parentală, inclusiv copiii cu dizabilități, familiile și comunitățile lor, în conformitate cu indicatorii internațional recunoscuți pentru copiii aflați în îngrijire formală și colectarea datelor în regiunile selectate;
 • Asigurarea Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale și a autorităților publice regionale cu asistență tehnică în elaborarea și implementarea unei hărți de probă pentru dezvoltarea serviciilor în cadrul procesului de transformare a caselor pentru copii și a facilităților social-medicale pentru copiii cu dizabilități în forme moderne de îngrijire orientate spre familie, inclusiv analiza bugetară;
 • Asigurarea Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale cu asistență tehnică în privința bunelor practici în transformarea caselor pentru copii și a facilităților social-medicale pentru copiii cu dizabilități și asigurarea feed-back-ului pentru conceptele strategiilor ce vor fi incluse în statutul caselor pentru copii și a facilităților social-medicale pentru copiii cu dizabilități.
Rezultate obținute
 • Analiza cadrului legal de protecție socială și asistență socială a copiilor (0-3 ani) și a copiilor cu dizabilități și copii aflați în condiții dificile (orfani, lipsiți de îngrijirea părintească, copii din familii vulnerabile etc.)
 • Analiza profilelor copiilor instituționalizați (orfani, lipsiți de îngrijirea părintească, copii din familii vulnerabile, copii cu dizabilități) și a copiilor în risc de a fi instituționalizați.
 • Analiza mecanismului de luare a deciziilor pentru prevenirea instituționalizării și dezinstituționalizării copiilor aflați în situație de risc (orfani, lipsiți de îngrijirea părintească, copii din familii vulnerabile, copii cu dizabilități).
 • Analiza serviciilor rezidențiale și de suport existente pentru copiii aflați în situație de risc (orfani, lipsiți de îngrijirea părintească, copii din familii vulnerabile, copii cu dizabilități) până la vârsta de 7 ani.
 • Elaborarea foii de parcurs și a planului de acțiuni pentru transformarea sistemului de îngrijire a copiilor aflați în situații de risc (orfani, lipsiți de îngrijirea părintească, copii din familii vulnerabile, copii cu dizabilități) până la vârsta de 7 ani.
 • Elaborarea bugetului planului de transformare.
 • Elaborarea unui plan de re-trening a personalului instituțiilor rezidențiale aflate în curs de transformare.
 • Elaborarea recomandărilor pentru Ministerul Sănătății și a Dezvoltării Sociale din Kazahstan privind revizuirea regulamentelor și standardelor instituțiilor rezidențiale pentru copii de vârstă fragedă și copii cu dizabilități aflate în transformare.