Identificarea și pilotarea modelelor eficiente de incluziune socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală severe

Identificarea și pilotarea modelelor eficiente de incluziune socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală severe

Iunie  2023 – Ianuarie 2024  

Buget: 198 549,00 CHF

Finanțatori: Instituția Privată ”TRIMBOS Moldova” , fondată de către Institutul Trimbos din Olanda ce implementează proiectul ”Suport pentru Reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova”

Scopul proiectului: evaluarea comprehensivă a situației persoanelor cu probleme de sănătate mintală care sunt plasați în spitalele de psihiatrie (pacienților cronici, care sunt plasați în spitalele de psihiatrie datorită problemelor sociale) și elaborarea programelor/planurilor individuale de suport psihosocial, în baza cărora vor fi stabilite/identificate soluții de plasament și incluziune socială alternative spitalizării..

Obiectivele proiectului:

 1. Evaluarea persoanele cu probleme de sănătate mintală (pacienții cronici) ai spitalelor de psihiatrie (Chişinău, Bălți, Orhei);
 2. Crearea unui plan de incluziune socio-profesională pentru fiecare dintre persoanele cu probleme de sănătate mintală evaluați (cel puțin 10 pacienți) prin identificarea soluțiilor/alternativelor pentru incluziunea socială a persoanele cu probleme de sănătate mintală la nivel de comunitate și implementarea acestuia pentru fiecare caz individual.

Activități principale:

 • Elaborarea instrumentelor de evaluare și pilotarea lor;
 • Evaluarea persoanele cu probleme de sănătate mintală din cele trei spitale (socială și psihologică); cel puțin 250 de persoane evaluate;
 • Elaborarea rapoartelor de evaluare cu recomandări privind incluziunea socială a persoanelor evaluate;
 • Selectarea persoanelor pentru elaborarea planurilor de incluziune socio-profesională- cel puțin 10 persoane;
 • Elaborarea planurilor de incluziune socio-profesională a persoanelor cu probleme de sănătate mintală în baza planificării bazată pe persoană;
 • Identificarea resurselor comunitare pentru asigurarea suportului persoanelor date în integrarea profesională și capacitarea acestora în susținerea integrării în câmpul muncii a persoanelor cu probleme de sănătate mintală;
 • Identificarea oportunităților de angajare profesională pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală de comun acord cu agențiile ANOFM și centrele comunitare de sănătate mintală la care se atribuite persoanele cu probleme de sănătate mintală;
 • Activități de informare și capacitare a angajatorilor privind angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu probleme de sănătate mintală în vederea schimbării atitudinilor acestora;
 • Suport managerilor de caz din centrele comunitare de sănătate mintală în angajarea și supervizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală care s-au angajat sau doresc să se angajeze.