Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova

Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova

August 2019 – Iulie 2022

Buget
55.309,50 EUR
Finanțatori
Agenția Austriacă de Dezvoltare
Parteneri
Centre for Research and Policy Making (Macedonia) – lead partner, Gender Alliance for Development Centre (Albania), Kosova Women’s Network (Kosovo), Women Action (Montenegro), Gender Knowledge Hub (Serbia), Centre for Civil Society Promotion (Bosnia and Herzegovina).
Scopul proiectului
Sporirea egalității de gen la nivel național și local, datorită consolidării capacităților organizațiilor societății civile în utilizarea instrumentelor de bugetare sensibilă la gen în activitatea și rețelele lor, și mobilizarea cetățenilor pentru Advocacy.
Obiectivele proiectului
  1. Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile de a folosi instrumente de bugetare sensibilă la gen pentru a evalua gradul de corespundere a politicilor și bugetelor cu necesitățile bărbaților și femeilor;
  2. Crearea unei rețele pentru politici eficiente de Advocacy, schimb de cunoștințe și informații și consolidarea responsabilității guvernului;
  3. Cetățenii sunt implicați și contribuie la schimbarea politicilor care contribuie la reformarea sistemului finanțelor publice din perspectiva egalității de gen.
Activități principale
  1. Activități de consolidare a capacităților pentru OSC-uri și schimb de cunoștințe în bugetare sensibilă la gen, mentorat / coaching la locul de muncă;
  2. Elaborarea rapoartelor de monitorizare;
  3. Dezvoltarea planurilor de advocacy și rețelelor la nivel local, național și internațional;
  4. Activități de sensibilizare.