Abilitarea economica a persoanelor cu dizabilitati și/sau familiilor lor prin comercializarea genților și poșetelor hand made pentru dame din material reciclabil

Abilitarea economica a persoanelor cu dizabilitati și/sau familiilor lor prin comercializarea genților și poșetelor hand made pentru dame din material reciclabil

decembrie 2013 – octombrie 2015

Buget
28,258 USD

Finantat de Fundația Est Europeană

Proiectul constă în acordarea suportului persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în vederea reducerii sărăciei, îmbunătățirii calității vieții și incluziunii lor sociale. În vederea atingerii acestui obiectiv, în cadrul proiectului sunt planificate activități axate pe următoarele direcții:

  • Angajarea persoanelor cu dizabilități în cîmpul muncii
  • Abilitarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora în dezvoltarea și implementarea unor afaceri mici
  • Dezvoltarea unor activități de antreprenoriat social pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi familiile acestora

Experienţa de lucru a Asociaţiei Keystone Moldova la nivel naţional în dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi crearea serviciilor de suport la nivel comunitar, confirmă dificultăţile şi gradul înalt de discriminare cu care se confruntă o persoană cu dizabilităţi adultă, în special persoanele care au fost şi sunt încă private de dreptul de a trăi în comunitate și a fi încadrate în cîmpul muncii.

Agenții economici evită angajarea persoanelor cu dizabilităţi din motiv că: trebuie să adapteze locul de muncă, să ofere un program de muncă adaptat, să ofere facilităţi, etc.

În acest context, Keystone Moldova susține angajarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a persoanelor de suport în activități generatoare de venit la domiciliu sau în cadrul serviciului social (Locuinţă protejată şi Casă comunitară). În prezent, Keystone Moldova acordă suport unui Grup de 10 persoane (mame care au în îngrijire copii cu dizabilităţi şi personal din servicii sociale pentru persoane cu dizabilităţi) care produc deja genți și poșete pentru dame din material reciclabil (peliculă colorată metalizată).

Prin intermediul proiectului, Keystone Moldova intenţionează să continue activităţile de antrepronoriat social prin:

  • Extinderea numărului de producători de genţi prin crearea unul Grup de persoane cu dizabilităţi intelectuale din rîndul persoanelor care au fost dezinstituţionalizate sau sunt în proces de dezinstituţionalizare din Casa-internat pentru copii cu dizabilităţi mintale (băieți) din Orhei.
  • Dezvoltarea abilităţilor de muncă, de management al timpului şi al banilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale care au trăit mai mult de 15 ani în instituţii rezidenţiale.
  • Facilitarea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în muncă pe piaţa liberă de ocupare a forței de muncă, în vederea sporirii incluziunii lor sociale.