Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

2015 – 2017

Buget
44,000 USD

Finanțat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională în cadrul programului „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Moldova” al FHI360.

Proiectul are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilități și a societății civile la elaborarea politicilor publice pentru persoanele cu dizabilități. În acest context, proiectul are trei obiective:

  1. Dezvoltarea capacităților, mobilizarea și abilitarea persoanelor cu dizabilități, organizațiilor societății civile și autorităților publice locale în planificarea participativă, monitorizarea și evaluarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în concordanță cu Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și Valorizarea Rolului Social;
  2. Dezvoltarea și aprobarea participativă a strategiilor locale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
  3. Capacitarea OSC-urilor și APL-urilor din Ialoveni și Anenii Noi în implementarea activităților strategiei locale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

În cadrul proiectului sunt dezvoltate participativ Strategii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în raioanele Anenii Noi și Ialoveni. În acest scop în fiecare raion activează un grup de inițiativă format din reprezentanți ai administrației publice locale și organizații nonguvernamentale. Grupul de inițiativă elaborează proiectul strategiei, care va fi supus în continuare discuțiilor publice, iar apoi va fi aprobat spre implementare prin decizia Consiliului raional.

Rezultatele scontate:

  • Instruirea a 40 de persoane din raioanele Anenii Noi și Ialoveni și crearea grupurilor de inițiativă pentru dezvoltarea participativă a strategiei;
  • Dezvoltarea Strategiilor privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în Anenii Noi și Ialoveni; consultarea, aprobarea, imprimarea şi diseminarea lor;
  • Capacitarea OSC-urilor și APL-urilor în monitorizarea implementării strategiei și accesarea resurselor financiare externe pentru facilitarea implementării obiectivelor Strategiei.