Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern

Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern

Februarie 2018 – Ianuarie 2021

Buget
EUR 205,349
Finanțatori
Uniunea Europeană, Fundația Soros-Moldova
Parteneri
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova
Scopul proiectului
capacitarea organizațiilor societății civile (OSC) în promovarea și implementarea soluțiilor inovative în scopul promovării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile, în parteneriat cu autoritățile publice locale (APL).
Obiectivele proiectului
  • Consolidarea capacităților a 60 de OSC-uri active în domeniul social în dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovative bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile;
  • Oferirea suportului tehnic și financiar OSC-urilor pentru implementarea a cel puțin 30 de proiecte concentrate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative dezvoltate la nivel local, în parteneriat cu autoritățile publice;
  • Facilitarea dialogului și acordarea suportului la stabilirea unui parteneriat între OSC-urile implementatoare de grant-uri și autorități în scopul de a dezvolta servicii comunitare durabile.
Activități principale
  1. Desfășurarea unui program de instruire în domeniul dezvoltării serviciilor sociale durabile pentru cel puțin 60 de OSC-uri la nivel național;
  2. Susținerea OSC-urilor în construirea parteneriatelor cu autoritățile publice în dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și copii din grupuri vulnerabile;
  3. Consolidarea capacităților instituționale ale OSC–urilor implementatoare de granturi în scopul asigurării calității managementului proiectelor;
  4. Mentorat și suport pentru OSC-urile implementatoare de granturi în dezvoltarea serviciilor sociale durabile de comun acord cu autoritățile publice;
  5. Contribuirea la dezvoltarea și implementarea unei Strategii comune de Comunicare și Media a OSC-urilor.