Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic

Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic

Aprilie 2016 – Aprilie 2019

Buget
EUR 368 118
Finanțatori
Uniunea Europeană
Parteneri
Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova
Scopul proiectului
Capacitarea persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale și ONG-urilor locale de a susține și monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.
Obiectivele proiectului
  • Sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități mintale despre drepturile lor prin mandatarea lor în calitate de auto-reprezentanți;
  • Consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile (OSC) în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu Dizabilități în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic;
  • Combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și promovarea unei comunități incluzive.

Regiuni de implementare
       Orhei, Bălți, Edineț, Soroca, Hîncești, Dubăsari.

Activități principale

  1. Campanie națională de informare privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
  2. Dezvoltarea serviciului de asistență telefonică pentru reclamațiile persoanelor cu dizabilități;
  3. Instruirea persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale în auto-determinare, auto-reprezentare, drepturile omului;
  4. Capacitarea personalului din instituțiile rezidențiale și OSC-le în promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
  5. Dezvoltarea unui mecanism național de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități;
  6. Oferirea asistenței juridice persoanelor cu dizabilități supuse abuzurilor din instituțiile rezidențiale.