Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19

Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19

Decembrie  2020 – Decembrie 2021

Buget:
63.250 USD
Finanțatori:
Fundația Soros Moldova

Scopul proiectului:
de a promova accesul echitabil  la servicii de sănătate esențiale a persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, pacienților cu boli cronice, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi  în condițiile de pandemie COVID-19.

Obiectivele proiectului:

  • Cercetarea sociologică cu privire la accesul la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, pacienților cu boli cronice, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi comparativ cu populația generală din Republica Moldova;
  • Dezvoltarea și implementarea unei platforme comune de pledoarie bazată pe dovezi, în baza constatărilor și recomandărilor cercetării sociologice, pentru a promova accesul echitabil la serviciile de sănătate esențiale și servicii legate de Covid-19 a persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, pacienților cu boli cronice, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi.

Activități principale:

  1. Proiectarea, organizarea și realizarea Cercetării sociologice cu privire la servicii de sănătate esențiale; organizarea focus grupurilor, inclusiv cu persoanele care trăiesc cu HIV, și cu reprezentanții OSC active în promovarea și apărarea drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate-țintă a proiectului; organizarea interviurilor cu experții – reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale din domeniul medical și social, și prestatorii de servicii de sănătate; analiza apelurilor telefonice parvenite la Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități;
  2. Organizarea unei conferințe publice pentru prezentarea publică a rezultatelor cercetării, cu participarea reprezentanților administrației publice centrale și locale, donatorilor, OSC-urilor  interesate,  instituțiilor media din țară; diseminarea rezultatelor cercetării la nivel național;
  3. Mobilizarea reprezentanților societății civile în realizarea acțiunilor de pledoarie bazată pe dovezi; planificarea și realizarea atelierelor cu reprezentanții OSC active în lucrul cu persoanele din grupurile țintă vizate (persoane cu dizabilități, vârstnici, pacienți cu boli cronice inclusiv în servicii paliative, persoane cu risc sporit de infectare cu HIV); elaborarea și expedierea petițiilor către actorii publici responsabili de asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru populație, în baza constatărilor și recomandărilor studiului sociologic;
  4. Realizarea unei campanii media-advocacy pe paginile de socializare; diseminarea rezultatelor obținute în cadrul cercetării sociologice în format ”ușor de citit și înțeles”.