SELECTAREA UNEI COMPANII SPECIALIZATE ÎN PRODUCEREA MOBILIERULUI

Asociaţia Keystone Moldova anunţă concurs prin cererea ofertei de preţ privind procurarea de mobilier pentru dotarea oficiilor Serviciului social „Echipă mobilă” din Căuşeni, Ştefan Vodă şi Comrat.

Serviciul social „Echipă mobilă” este creat în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” implementat de Keystone Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene şi IM Swedish Development Partner (EU Grant 2016/378-505).

Proiectul cade sub incidenţa Hotărârii Guvernului R. Moldova Nr.246 din 08 aprilie 2010, care reglementează modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii, efectuate pe teritoriul ţării.

Caietul de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Preţuri este atașat la sfârșitul anunțului.

Compania/furnizorul contractat şi unitățile comerciale selectate îşi vor asuma următoarele responsabilităţi:

• Prezentarea ofertelor financiare pentru produsele solicitate în plic sigilat, cu mențiunea ”Mobilier Echipa mobilă” prin poştă sau prin curier la adresa Keystone Moldova: Republica Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Sfântul Gheorghe, 20;
• Semnarea contractului de producere a articolelor de mobilier corespunzător sarcinilor tehnice pentru mobilier;
• Transportarea articolelor de mobilă, în termenii stabiliţi, în 3 comunităţi: Căuşeni, Ştefan Vodă şi Comrat;
• Prezentarea documentației necesare (facturi, delegații de însoțire etc.) în termenii stabiliţi.

Termenul limită de dotare a oficiilor – 20 iunie 2017

Timpul estimat pentru efectuarea serviciilor: 15 zile

Achitarea va fi efectuată prin transfer în două tranșe:
• 50% în avans din suma calculată pentru achitare, timp de 3 zile de la data semnării contractului.
• 50% după livrarea/transportarea în 5 comunităţi (Căuşeni, Ştefan Vodă şi Comrat)

Cerinţe faţă de companiile participante:
• companie naţională înregistrată oficial şi cu experiență în domeniu;
• prezentarea ofertelor conform cerințelor (scrisoare de participare; oferta tehnică; oferta financiară);
• prezentarea ofertelor în termenii stabiliţi.

Termenul limită de prezentare a ofertelor comerciale este 25 mai 2017, ora 17.00.
Pentru informaţii suplimentare puteţi telefona la: (+373 22) 92 91 98, manager proiect „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” sau prin poșta electronică: [email protected]

View Caiet de sarcini mobilier echipe mobile proeict UE.pdf