Persoană de suport al grupului de auto–reprezentanţi din r. Ungheni

ANGAJATOR: A.O. Keystone Moldova
(pentru detalii despre organizație accesați www.keystonemoldova.md

DENUMIREA POSTULUI: persoană de suport al grupului de auto–reprezentanţi
TIPUL CONTRACTULUI: perioadă determinată, septembrie 2015 – decembrie 2017
LOCAȚIA POSTULUI: r. Ungheni

INFORMAŢIE GENERALĂ
În prezent, Keystone Moldova implementează proiectul „Implicare prin acţiuni de advocacy şi auto-reprezentare” cu suportul Swedish Organization for Individual Relief – SOIR Moldova. Acest proiect are drept scop asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea abilităţilor lor de auto-reprezentare şi capacitarea organizaţiilor de părinţi. În cadrul proiectului au fost create mai multe grupuri de auto-reprezentanți, inclusiv în r. Ungheni. În acest context, Keystone Moldova angajează o persoană de suport pentru auto-reprezentanții din regiune.

RESPONSABILITĂŢI:
1. Pregătirea, coordonarea şi moderarea şedinţelor grupului de auto-reprezentanţi;
2. Asigurarea şi facilitarea comunicării dintre grupul de auto-reprezentanţi şi administraţia publică locală;
3. Sprijinirea, încurajarea și promovarea iniţiativelor grupului de auto-reprezentanţi;
4. Promovarea grupului de auto-reprezentanți și a activităților acestuia;
5. Participarea la formarea unei opinii non-discriminatorii a membrilor comunităţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi la creşterea implicării membrilor comunităţii în susţinerea persoanelor cu dizabilităţi;
6. Acordarea de suport membrilor grupului în vederea accesului fizic şi la informaţie al acestora;
7. Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

CALIFICĂRI:
• Studii universitare în asistenţă socială, jurnalism, psihologie, psihopedagogie sau drept;
• Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire / comunicare / facilitare a şedinţelor ;
• Abilităţi excelente în scriere, redactare şi organizare;
• Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
• Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word, Excel Power Point, si utilizarea rețelelor de socializare (Facebook).

CARACTERISTICI PERSONALE:
• Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
• Abilități de încurajare a spiritului de inițiativă și flexibilitate în comunicarea cu persoanele cu dizabilități;
• Abilități de abordare diplomatică în timpul interacţiunii cu factorii de decizie din cadrul proiectului şi din cadrul comunităţilor la nivel local;
• Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale;
• Fire optimistă, cu capacitate de a gestiona şi depăşi stările de dificultate şi stres.

DOSARUL PERSOANEI APLICANTE:
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte dosarul cu următoarele acte:
• Curriculum Vitae;
• Scrisoare de intenție;
Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR:
Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul pînă la data de 16 august 2015 (inclusiv).

Ofertele pot fi expediate în format electronic la adresa [email protected] sau pe format hîrtie la sediul Keystone Moldova, mun. Chișinău, str. Sfîntul Gheorghe 20, MD-2001, cu mențiunea ”persoana de suport Ungheni”

Pentru informații suplimentare contactați:
Natalia Cojocaru, coordonatoare de proiect
Telefon: 060488188
E-mail: [email protected]