Persoană de suport al grupului de auto–reprezentanţi din r. Ungheni

A.O. Keystone Moldova angajează persoană de suport al grupului de auto–reprezentanţi din r. Ungheni.

INFORMAŢIE GENERALĂ
În prezent, Keystone Moldova implementează proiectul „Implicare prin acţiuni de advocacy şi auto-reprezentare” cu suportul Swedish Organization for Individual Relief – SOIR Moldova. Acest proiect are drept scop asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea abilităţilor lor de auto-reprezentare şi capacitarea organizaţiilor de părinţi. În cadrul proiectului au fost create mai multe grupuri de auto-reprezentanți, inclusiv în r. Ungheni. În acest context, Keystone Moldova angajează o persoană de suport pentru auto-reprezentanții din regiune.

RESPONSABILITĂŢI:
1. Pregătirea, coordonarea şi moderarea şedinţelor grupului de auto-reprezentanţi;
2. Asigurarea şi facilitarea comunicării dintre grupul de auto-reprezentanţi şi administraţia publică locală;
3. Sprijinirea, încurajarea și promovarea iniţiativelor grupului de auto-reprezentanţi;
4. Promovarea grupului de auto-reprezentanți și a activităților acestuia;
5. Participarea la formarea unei opinii non-discriminatorii a membrilor comunităţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi la creşterea implicării membrilor comunităţii în susţinerea persoanelor cu dizabilităţi;
6. Acordarea de suport membrilor grupului în vederea accesului fizic şi la informaţie al acestora;
7. Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

CALIFICĂRI:
• Studii universitare sau colegiu în asistenţă socială, jurnalism, psihologie, psihopedagogie sau drept;
• Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire / comunicare / facilitare a şedinţelor ;
• Abilităţi excelente în scriere, redactare şi organizare;
• Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
• Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word, Excel Power Point, si utilizarea rețelelor de socializare (Facebook).

CALIFICĂRI ale persoanei aplicante:
• Studii universitare în asistenţă socială, jurnalism, psihologie, psihopedagogie sau drept;
• Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire / comunicare / facilitare a şedinţelor ;
• Abilităţi excelente în scriere, redactare şi organizare;
• Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere, a limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
• Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word, Excel, Power Point, si utilizarea rețelelor de socializare (Facebook).

CARACTERISTICI PERSONALE ale persoanei aplicante:
• Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
• Abilități de încurajare a spiritului de inițiativă și flexibilitate în comunicarea cu persoanele cu dizabilități;
• Abilități de abordare diplomatică în timpul interacţiunii cu factorii de decizie din cadrul proiectului şi din cadrul comunităţilor la nivel local;
• Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale;
• Fire optimistă, cu capacitate de a gestiona şi depăşi stările de dificultate şi stres.

DOSARUL persoanei aplicante:
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte dosarul (CV personal și o Scrisoare de intenție)
în format electronic la adresa [email protected] sau pe format hîrtie la sediul A.O. Keystone Moldova, mun. Chișinău, str. Sfîntul Gheorghe 20, MD-2001, cu mențiunea ”persoana de suport Ungheni”. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. Termen limită de depunere a dosarelor – 23 august 2015 (inclusiv).

Pentru informații suplimentare contactați:
Natalia Cojocaru, coordonatoare de proiect, Telefon: 060488188, E-mail: [email protected]