Manager vânzări

TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU ANGAJAREA MANAGERULUI DE VÂNZĂRI
pentru comercializarea bunurilor hand made produse de persoanele cu dizabiliţăţi

INFORMAŢIE GENERALĂ
Asociația Keystone Moldova angajează un manager de vânzări cu experienţă pentru comercializarea bunurilor hand-made, produse de persoanele cu dizabiliţăţi.
Începând cu anul 2014 Keystone Moldova implementează proiectul „Abilitarea Economica a persoanelor cu dezabilități și/sau familiilor lor prin comercializarea genților si poșetelor hand made pentru dame din material reciclabil” din sursele financiare ale Fundaţiei Est Europene. În cadrul acestui proiect Keystone Moldova își propune să încadreze în cîmpul muncii persoanele cu dizabilități și să comercializeze bunurile efectuate de persoanele cu dizabilități intelectuale.
În această ordine de idei persoanele cu dizabilități împreună cu persoanele de suport confecționează bunuri Hand Made din material reciclabil. Produsele elaborate sunt: genți, poșete și torbe pentru dame. Materia primă utilizată pentru producerea genților și poșetelor este pelicula (tichet) iar torbele sunt efectuate din pânză și Vinil (banner, billboard).
Pentru ca numărul produselor comercializate sa fie in creștere cât pe piața Republicii Moldova atât si peste hotarele ei, Keystone Moldova își propune să angajeze un manager in vânzări.

Responsabilităţile esenţiale ale candidatului:
Managerul de vânzări va lucra în strânsă colaborare cu managerul de proiect și specialiştii din cadrul proiectului şi va avea următoarele responsabilităţi:
– Va elabora și propune spre aprobare planul de vânzări însoțit de o politică dinamică de creștere continuă a volumului de vânzări.
– Va urmări îndeplinirea planului de vânzări.
– Va stabili obiective clare pentru orientarea și organizarea activității de vânzări în cadrul organizației.
– Va analiza săptămânal și va lua decizii privind comenzile transmise de clienți.
– Va participa la elaborarea de strategii și la organizarea campaniilor de promovare a produselor noi.
– Va contacta clienți noi și va prezenta propuneri concrete de colaborare.
– Va urmări încasarea la termenele stabilite prin contracte a sumelor datorate de clienți.
– Va urmări permanent activitatea concurentei.
– Va culege informații comerciale care interesează organizația și va întocmi rapoarte informative către managerul de proiect.
– Va menține permanent legătura cu Agenții de Vânzări din punctele de vânzare, solicitând informații despre etapa la care se află activitățile programate, activitățile în curs de desfășurare, situațiile nou create etc.
– Va întocmi și prezenta managerului de proiect rapoarte cu propuneri și studii privind folosirea celor mai eficiente metode de îmbunătățire a programului de vânzări și de promovare a produselor, în funcție de cerințele pieței.
– Va propune și implementa metode de reducere a costurilor.
– Va executa alte dispoziții date de managerul de proiect în realizarea strategiilor pe termen scurt ale organizației în limitele respectării temeiului legal.
– Va comunica eficient, în timp şi în mod profesionist, cu grupul de lucru;
Condițiile de angajare: Se va încheia un contract civil cu o durată determinată de timp

Depunerea dosarelor: Pentru participarea la concurs este necesară prezentarea dosarului, care va include:
1. Scrisoare de motivare
2. CV

Dosarul poate fi expediat la adresa [email protected] sau [email protected] până în data de 20.04.2016.