Keystone Moldova angajează un formator în realizarea unui training pentru jurnaliști

INFORMAŢIE GENERALĂ
Asociaţia Keystone Moldova este o organizaţie non profit care susține copiii, tinerii cu dizabilități și familiile acestora, precum și alte persoane aflate în dificultate să depășească situațiile dificile și să ducă o viață activă și plină de sens în comunitățile lor. Scopul organizaţiei este dezvoltarea oportunităţilor persoanelor care necesită servicii din cauza condiţiilor de sărăcie, abandon, instituţionalizare şi alte condiţii social adverse. Keystone Moldova îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2004.

În noiembrie 2016, Keystone Moldova în parteneriat cu AOPD şi Asociaţia Obştească Centrul de Resurse „OSORC” a demarat implementarea Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de IM Swedish Development Partner. Obiectivul general al proiectului este de a spori încrederea între cele două maluri ale Nistrului şi UTA Găgăuzia prin dezvoltarea sistemului de protecţie socială pentru persoanele cu dizabilităţi şi asigurarea protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Unul din obiectivele proiectului se referă la sporirea nivelului de cunoştinţe al populaţiei despre persoanele cu dizabilităţi în vederea reducerii atitudinii de discriminare şi stigmatizare faţă de acestea şi sporirii gradului de acceptare a lor în calitate de membri valoroşi ai comunităţii. Mass-media are rolul crucial în formarea atitudinilor şi comportamentelor. De asta, este necesar un jurnalism echilibrat, bine întemeiat pe cercetare atunci cînd se referă la probleme de dizabilitate intelectuală.

În acest context, proiectul își propune realizarea unui training de 1,5 zile pentru jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului. Training-ul are drept scop informarea corectă a jurnaliştilor despre problematica persoanelor cu dizabilităţi, formarea acestora cu privire la problematica persoanelor cu dizabilităţi şi modalităţile de comunicare şi interacţiune cu aceşti oameni. Vor fi prezentate aspecte ale eticii în jurnalism în domeniul dizabilităţii, cu accent pe folosirea unei terminologii corecte, pentru evitarea oricărei forme de discriminare. De asemenea, se va discuta despre barierele reale şi impuse în comunicarea publică specifică dizabilităţii, dar şi modalităţi prin care jurnaliştii pot contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi; se vor prezenta diferenţele între boală psihică şi dizabilitate intelectuală; oportunităţile şi neajunsurile aduse de legislaţia în domeniul persoanelor cu dizabilităţi în ceea ce priveşte angajarea în muncă ş.a.

În cadrul training-urilor se va răspunde la întrebări precum:
 Ce înseamnă dizabilitatea?
 Care sunt tipurile de dizabilităţi?
 Cum se manifestă persoanele cu dizabilităţi?
 La ce trebuie să avem grijă în interacţiunea cu acestea?
 Cum e bine să comunic cu ele?
 La cine pot să apelez dacă am un caz social care implică persoane cu dizabilităţi?
 Cum se scrie o istorie de succes?

Dorim ca la final, cei 15 participanţi – actori sociali importanţi pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale – să fie pregătiţi pentru a-i informa şi pe colegii lor despre cele învăţate, pentru a şti cum să relaţioneze cu o persoană cu dizabilităţi intelectuale şi pentru a transmite publicului un mesaj corect prin materialele pe care le vor realiza ulterior.

RESPONSABILITĂŢI:

1. Elaborarea unui plan de desfășurare a traning-ului.
2. Consultarea planului de desfășurare a traning-ului cu reprezentanții Keystone Moldova.
3. Elaborarea materialelor de suport(şi agendei) pentru training în limba română.
4. Consultarea agendei și a materialelor cu reprezentanții Keystone Moldova.
5. Instruirea participanților pe parcursul a 1,5 zile de training în problematica persoanelor cu dizabilităţi, modalităţile de comunicare şi interacţiune cu aceşti oameni, principiile etice și realizarea materialelor despre ei.
6. Elaborarea unui raport de activitate.

REZULTATE / PRODUSE AŞTEPTATE ȘI TERMENE DE REALIZARE:
• Planul de desfășurare a traning-ului cu 2 săptămâni înainte de activitate.
• Materialele de suport și agendă – cu 1 săptămână înainte de training.
• Conținutul revizuit al materialelor de suport și agendei) – cu 5 zile înainte de training.
• 1,5 zile de training în limba română organizat.
• 15 de reprezentanți ai mass-media instruiți.
• Raportul de activitate – în decurs de 3 zile după realizarea training-ului.
• Alte materiale relevante.

CALIFICĂRI:
• Studii universitare în jurnalism, științe sociale, pedagogie sau alte domenii relevante.
• Cel puțin trei ani de experienţă în jurnalism, domenii de dezvoltare ori în domenii ce ţin de protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi.
• Cunoştinţe în domeniul eticii cu referinţă la reflectarea aspectelor/subiectelor ce ţin de persoanele cu dizabilităţi.
• Cunoașterea standardelor internaționale referitor la respectarea drepturilor omului, în particular a persoanelor cu dizabilități.
• Abilităţi excelente în scriere și redactare.
• Abilități avansate de analiză și generalizare, de elaborare a materialelor.
• Cunoaşterea excelentă, la nivel de comunicare şi scriere, a limbilor română și rusă, cunoașterea limbii engleze va fi considerată un avantaj.
• Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire/comunicare.
• Cunoaşterea calculatorului, căutarea online şi managementul datelor.

DOSARUL PENTRU CONCURS VA CONȚINE:

• CV-ul actualizat;
• Oferta financiară.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 13 aprilie 2018, ora 18.00, la adresa de e-mail: [email protected], cu mențiunea – formator training jurnaliști. Doar persoanele selectate vor fi contactate.
Pentru mai multe informații despre activitățile Keystone Moldova vă rugăm să accesați site-ul www.keystonemoldova.md

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Lina Malcoci, Manager comunicare, [email protected]; 022 92 94 11; 069 589 220.