Keystone Moldova angajează Specialist în comunicare

Informaţie de context:

Keystone Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, care are drept obiectiv dezvoltarea unui mediu de susţinere pentru persoanele vulnerabile în vederea sporirii abilităţilor acestora şi valorizării lor ca membri cu drepturi egale ai societăţii. În parteneriat cu autorităţile publice de nivel naţional şi local, Keystone Moldova promovează principiile incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin sprijinirea familiilor biologice, extinse sau foster în reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi; acordă asistenţă tehnică şi materială comunităţilor la dezvoltarea (crearea şi extinderea) serviciilor de protecţie socială alternative; sprijină comunităţile în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale; capacitează părinţii, asistenţii sociali, prestatorii de servicii sociale şi autorităţile publice locale în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi; contribuie la schimbarea atitudinii persoanelor din comunitate şi a întregii societăţi faţă de persoanele cu dizabilităţi.

În cadrul proiectelor implementate de Keystone Moldova sunt preconizate un șir de activități media care țin de asigurarea vizibilității activităților proiectelor, dar și sensibilizarea societății cu privire la persoanele cu dizabilități și drepturile lor: imprimarea materialelor informative, dezvoltarea strategiilor de comunicare, elaborarea și publicarea materialelor informaționale, diseminarea practicilor pozitive, activități de advocacy etc.
În acest context, va fi angajat un specialist în comunicare care va acorda suport în realizarea activităților din cadrul proiectelor implementate de Keystone Moldova.

Perioada de angajare: 1 an, cu posibilitatea extinderii contractului pentru anul următor.

Responsabilităţi:

1. Asigurarea logistică a activităţilor de comunicare din cadrul proiectelor;
2. Coordonarea procesului de angajare a consultanţilor şi monitorizarea îndeplinirii contractelor;
3. Coordonarea procesului de elaborare şi tipărire a materialelor informative (pliante, postere, bannere etc.);
4. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţile publice locale şi OSC-uri din comunităţile în care sunt implementate proiectele;
5. Facilitarea comunicării dintre consultanţii angajaţi şi partenerii proiectelor (jurnalişti, APL, administraţiile instituţiilor educaţionale, persoane cu dizabilităţi etc.);
6. Realizarea istoriilor de succes și a foto-reportajelor despre beneficiarii Keystone Moldova;
7. Organizarea instruirilor pentru toţi actorii implicaţi în proiecte şi raportarea rezultatelor instruirilor către managerul comunicare;
8. Documentarea prin mijloace foto şi video a activităţilor realizate. Respectarea principiilor etice în procesul de documentare a persoanelor cu dizabilităţi şi în realizarea materialelor media despre acestea;
9. Diseminarea informaţiei despre activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor la nivel naţional prin invitarea jurnaliştilor la diferite evenimente, scrierea şi difuzarea unor materiale despre activităţile desfăşurate, publicarea unor materiale pe pagini web etc.
10. Dezvoltarea unor noi formate de documente şi/sau instrumente de lucru cu beneficiarii, completarea şi păstrarea documentelor în conformitate cu cerinţele Keystone Moldova;
11. Monitorizarea activităţilor de comunicare organizate în cadrul proiectelor şi informarea managerului comunicare despre mersul implementării lor;
12. Participarea la formarea unei opinii non-discriminatorii a membrilor comunităţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi şi la creşterea implicării membrilor comunităţii în susţinerea persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor;
13. Deplasarea în raioanele şi comunităţile unde sunt implementate proiectele pentru organizarea activităţilor planificate;
14. Comunicarea eficientă, în timp util şi în mod profesional cu toţi membrii echipei Keystone Moldova;
15. Menţinerea relaţiilor pozitive prin comunicare deschisă cu membrii echipei, beneficiarii şi familiile lor, jurnalişti, reprezentaţi APL şi alţi parteneri;
16. Menţinerea standardelor profesionale înalte în timpul interacţiunii cu beneficiarii şi cu partenerii Keystone Moldova;
17. Participarea la training-uri şi alte activităţi de dezvoltare profesională;
18. Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului Keystone Moldova.

Calificări:

• Studii universitare în asistenţă socială, jurnalism, sociologie, psihologie, psihopedagogie;
• Minimum trei ani de experienţă în domenii de dezvoltare ori în domenii ce ţin de protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi;
• Cunoştinţe în domeniul eticii cu referinţă la reflectarea aspectelor ce ţin de persoanele cu dizabilităţi în mass-media;
• Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire/comunicare;
• Abilităţi excelente în scriere, redactare şi organizare;
• Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere, a limbilor română, rusă şi engleză;
• Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word, Excel, şi Power Point, căutarea online şi managementul datelor.

Dosarul pentru concurs va conține:

• CV-ul actualizat cu indicarea a două persoane de referință;
• Scrisoare de intenție.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 29 ianuarie 2018, ora 18.00, la adresa de e-mail: [email protected], cu mențiunea „Specialist în comunicare”. Doar persoanele selectate vor fi contactate.
Pentru mai multe informații despre activitățile Keystone Moldova vă rugăm să accesați site-ul www.keystonemoldova.md

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Lina Malcoci, Manager comunicare, [email protected]; 022 92 94 11; 069 589 220.