Keystone angajează un expert pentru elaborarea Curriculum-ului și Suportului de curs pentru formarea asistentului personal

TERMENI DE REFERINȚĂ

Expert pentru elaborarea
Curriculum-ului și Suportului de curs pentru formarea iniţială și continuă a asistentului personal

Keystone Moldova angajează un expert / o expertă pentru elaborarea Curriculum-ului și Suportului de curs pentru formarea iniţială și continuă a asistentului personal.

Context general
Keystone Moldova implementează proiectul „Implicare prin acţiuni de advocacy şi auto-reprezentare” cu suportul The Swedish Organization for Individual Relief – SOIR Moldova. Proiectul urmărește asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin capacitarea auto-reprezentanților și a grupurilor / organizațiilor de părinți ai persoanelor cu dizabilități în realizarea acțiunilor / campaniilor de advocacy care ar susține această cauză.
Unul din sub-obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea calității serviciului social Asistență personală (Serviciu). În acest context Keystone Moldova facilitează dialogul între persoanele cu dizabilități, părinții acestora și reprezentanții autorităților publice locale și centrale pentru identificarea problemelor și soluțiilor în funcționarea calitativă a Serviciului. Calitatea Serviciului social depinde de competențele aplicate de asistenții personali în prestarea Serviciului către persoanele cu dizabilități severe. Rezultatele dialogului cu actorii vizați, dar și a experienței Keystone Moldova în domeniu, demonstrează că deseori persoanele angajate în calitate de asistenți personali nu beneficiază de formare a abilităţilor şi competenţelor fundamentale pentru prestarea unui serviciu de calitate. Unul din motivele lipsei de formare este inexistența unui cadru / document metodic de referință, aprobat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF). Prin urmare, Keystone Moldova va acorda suport tehnic MMPSF în elaborarea Curriculum-ului și Suportului de curs pentru formarea iniţială și continuă a asistentului personal. Scopul Curriculum-ului și Suportului de curs este asigurarea unui cadru de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe în vederea prestării calitative a serviciului social către persoanele cu dizabilităţi severe.

Sarcini și responsabilităţi:
Pentru a elabora Curriculum-ul și Suportul de curs de formare inițială și continuă expertul / experta va onora următoarele responsabilități:
1. Va analiza cadrul legal internațional și național cu privire la protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
2. Va identifica necesitățile de instruire ale asistenților personali în baza (i) prevederilor Regulamentului-cadru și a Standardelor minime de calitate a Serviciului ”Asistență personală” și ale altor acte legislative și normative aferente sarcinii, (ii) problemelor identificate anterior în cadrul proiectului în prestarea serviciului de asistență personală, (iii) opiniilor colectate din partea reprezentanților autorităților publice locale și centrale și asistenților personali;
3. Va elabora proiectul Curriculum-ului și Suportului de curs;
4. Va consulta documentele elaborate cu Coordonatorul de proiect;
5. Va revizui și ajusta conținutul documentelor ca urmare a consultărilor cu reprezentanţii MMPSF, APL, alţi specialişti relevanţi, asistenți personali, membri ai asociaţiilor obşteşti care activează în domeniul dizabilităţii.

Calificările expertului / expertei:
• Studii superioare în unul din domeniile: social, educație, științe ale comunicării, juridic;
• Minim trei ani experienţă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;
• Cunoştinţe teoretice şi practice privind organizarea și funcționarea serviciului social Asistență personală;
• Experiență în elaborarea documentelor metodice și materialelor didactice;
• Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere, a limbilor română şi rusă;
• Abilităţi de lucru la computer la nivel de utilizator.

Condiţii de angajare:
Expertul va fi angajat pentru 18 zile de consultanță în perioada martie – mai 2016.
Expertul se va subordona și va raporta coordonatorului de proiect, reprezentant al A.O. Keystone Moldova.

Dosarul persoanei aplicante:
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte Curriculum Vitae și Oferta financiară în lei (MDL) pînă la data de 26 februarie 2016 (inclusiv). Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. Dosarele vor fi expediate în format electronic la adresa [email protected] cu mențiunea ”Curriculum și Suport de curs”.

Pentru informații suplimentare contactați:
Natalia Cojocaru, coordonatoare de proiect
Telefon: 060488188
E-mail: [email protected]