Invităm ONG-urile să participe la un training în storytelling

Asociația Keystone Moldova invită reprezentanții ONG-urilor care lucrează cu grupurile marginalizate expuse discriminării să participe la un program de instruire în Storytelling. Instruirea va avea loc în perioada 31 martie – 3 aprilie 2015.

Scopul programului de instruire este de a capacita organizațiile neguvernamentale în promovarea drepturilor, diversității și toleranței față de grupurile discriminate prin intermediul istoriilor personale. Training-ul în Storytelling va fi precedat de o instruire pe stereotipuri și discriminare, cu durata de o zi.

Storytelling este o metodă nouă și eficientă de povestire a istoriilor personale în scopuri de Advocacy. Conform acestei metode, istoriile sunt povestite după o tehnică anumită, care îi permite ascultătorului să vizualizeze povestea și să simtă emoțiile trăite cândva de povestitor. Astfel istoriile îndeamnă auditoriul, involuntar, la întreprinderea unor acțiuni. De obicei, aceste istorii sunt povestite factorilor de decizie, care ar putea eventual să întreprindă acțiuni ce le-ar ușura viața persoanelor marginalizate.

Training-ul include:
• O instruire la tema combaterea discriminării, stigmatizării și stereotipurilor;
• Povestirea istoriilor personale;
• Tehnici de povestire eficientă a unei istorii;
• Folosirea istoriilor personale în scopuri de Advocacy.

Ulterior instruirii, fiecare organizație reprezentată va avea oportunitatea să înainteze o solicitare de finanțare privind promovarea nediscriminării prin intermediul metodei Storytelling, în cadrul unui concurs de proiecte organizat de programul Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova.

Profilul persoanei care aplică la concurs:
– reprezintă organizații neguvernamentale, care lucrează cu grupuri expuse discriminării (persoane cu dizabilități, de etnie rromă, din comunitatea LGBT, femei etc.);
– este implicat/ă în proiecte a cărui grup țintă sunt persoanele din grupuri marginalizate;
– este motivat/ă de a participa la toate cele patru zile de instruire și de a se implica ulterior în utilizarea metodei Storytelling în lucrul în cadrul organizației;
– este de acord să-și povestească istoriile personale în cadrul training-ului.

În procedura de selecție a participanților prioritate se va acorda reprezentanților organizațiilor din regiunile rurale.

Costuri
Toate costurile ce ţin de cazare, alimentare și transport sunt suportate integral de către Keystone Moldova. Cheltuielile de transport ale participanţilor din afara mun. Chişinău vor fi rambursate doar la prezentarea unui document oficial de călătorie ștampilat!!! (bilet autobuz sau microbuz) şi a copiei buletinului de identitate. Toți participanții vor fi cazați.

Procedura de aplicare
Dosarul aplicantului la concurs trebuie să conțină:
1. Formularul de aplicare completat ( anexat la mesaj);
2. CV-ul persoanei care aplică.
Dosarele pot fi expediate pe adresa de e-mail [email protected] sau direct la oficiul Keystone Moldova (Chișinău, str. Sf. Gheorghe 20, MD – 2001) până pe 18 martie 2015.

Pentru informații suplimentare puteţi telefona la: (+373 22) 54 35 60, 92 94 11, 069 589 220.

Training-ul în Storytelling se va desfășura cu susținerea financiară a Programului Egalitate și Participare Civică a Fundației Soros-Moldova și a Inițiativei de Drepturile Omului a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă

View formular de aplicare.doc