Granturi mici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi combaterii discriminării

Granturi mici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi combaterii discriminării

Keystone Moldova, cu finanțare din partea Uniunii Europene anunță lansarea concursului de granturi mici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și combaterii discriminării.

Concursul de granturi mici este lansat în cadrul proiectului „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”, implementat de Asociația Obștească Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Moldova (AOPD) şi Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD cu susținerea financiară a Uniunii Europene prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului.

Obiectivul principal al concursului de granturi mici este consolidarea capacităților organizațiilor societății civile locale în promovarea și implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată de Republica Moldova în anul 2010, prin acțiuni de promovare a incluziunii sociale și combatere a discriminării față de persoanele cu dizabilități mintale plasate în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic.

Rezultate aşteptate în urma implementării programului de granturi mici:
• Drepturile persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic vor fi recunoscute și protejate de către autorități și prestatorii de servicii.
• Discriminarea față de persoanele cu dizabilități mintale va fi redusă în comunitățile pe teritoriul cărora sunt amplasate geografic instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic (Orhei, Hânceşti, Bălţi, Soroca, Edineţ, Dubăsari).
• Organizații ale societății civile locale vor fi capacitate în managementul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

Termenul limită de depunere a formularelor completate este: 15 August 2017, ora 18.00.

Pentru mai multă informaţie, vă rugăm să consultaţi Anunțul Concursului de granturi mici.

View Anunt concurs de granturi mici.pdf