Formator / formatoare pentru instruirea în ”Dezvoltare organizațională”

Keystone Moldova angajează formator / formatoare pentru realizarea instruirii în ”Dezvoltare organizațională”.

INFORMAŢIE GENERALĂ
Keystone Moldova implementează proiectul „Implicare prin acţiuni de advocacy şi auto-reprezentare” cu suportul The Swedish Organization for Individual Relief – SOIR Moldova. Proiectul urmărește două obiective majore: crearea unei rețele a auto-reprezentanților și a unei platforme a părinților persoanelor cu dizabilități din întreaga țară. În vederea realizării acestor obiective Keystone Moldova acordă asistență în dezvoltarea și consolidarea capacităților persoanelor cu dizabilități și persoanelor de suport ale acestora (inclusiv părinți).
În acest context, Keystone Moldova organizează o instruire în ”Dezvoltare organizațională” pentru persoanele de suport ale auto-reprezentanților și grupurile de părinți, care fac parte din proiect.
Instruirea va acoperi următoarele subiecte: ce reprezintă o asociație obștească; cadrul legal național care reglementează activitatea asociațiilor obștești; constituirea unei asociații obștești; drepturile, obligațiile și condițiile de activitate a asociațiilor obștești; ce reprezintă rețelele și platformele non-profit; crearea platformelor și rețelelor non-profit etc.

CALIFICĂRILE FORMATORULUI / FORMATOAREI:
• Studii superioare în unul din domeniile: social, juridic sau alt domeniu relevant instruirii;
• Minim cinci ani experienţă de muncă în sectorul neguvernamental;
• Minim trei ani experiență în prestarea serviciilor de instruire și consultanță în vederea inițierii și dezvoltării unei asociații obștești;
• Experiență în planificarea și realizarea activităților de instruire pentru grupuri mari (circa 20 persoane).

RESPONSABILITĂŢILE FORMATORULUI / FORMATOAREI:
1. Evaluarea necesităţilor de instruire ale participanților;
2. Elaborarea și prezentarea unui proiect al programului de instruire (Agenda instruirii), ținînd cont de subiectele enunțate în acești Termeni de referință (supra);
3. Elaborarea materialelor pentru instruire și consultarea acestora cu echipa Keystone Moldova;
4. Realizarea instruirii în funcție de Agenda aprobată prealabil de echipa Keystone Moldova;
5. Evaluarea instruirii (cu aplicarea unui instrument de evaluare);
6. Elaborarea și prezentarea raportului privind activitatea de instruire realizată.

CARACTERISTICI PERSONALE:
• Abilităţi înalte de interacţiune şi comunicare;
• Flexibilitate raportată la nevoile şi specificul de activitate al grupului-țintă;
• Profesionalism şi punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

CONDIȚII DE ANGAJARE:
Formatorul / formatoarea va fi angajat/ă pentru 3 zile de consultanță în luna aprilie 2016. Formatorul / formatoarea se va subordona și va raporta coordonatorului de proiect, reprezentant al A.O. Keystone Moldova.

DOSARUL PERSOANEI APLICANTE:
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte Curriculum Vitae și Oferta financiară în lei (MDL) pînă la data de 18 martie 2016 (inclusiv). Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. Dosarele vor fi expediate în format electronic la adresa [email protected] cu mențiunea ”Instruire Dezvoltare organizațională”.

Pentru informații suplimentare contactați:
Natalia Cojocaru, coordonatoare de proiect
Telefon: 060488188
E-mail: [email protected]