Formator / formatoare în Advocacy

Keystone Moldova angajează formator / formatoare pentru realizarea instruirii în Advocacy pentru persoanele de suport ale auto-reprezentanților.

INFORMAŢIE GENERALĂ
Keystone Moldova implementează proiectul „Implicare prin acţiuni de advocacy şi auto-reprezentare” cu suportul The Swedish Organization for Individual Relief – SOIR Moldova. Unul din obiectivele acestui proiect se referă la crearea unei rețele naționale a auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități) care să pledeze pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din Moldova. În procesul de dezvoltare și consolidare a capacităților lor, persoanele cu dizabilități sunt asistate de persoane de suport. Prin intermediul proiectului, Keystone Moldova contribuie inclusiv la dezvoltarea capacităților persoanelor de suport în vederea sporirii calității asistenței oferite. În acest context, Keystone Moldova organizează o instruire în Advocacy pentru persoanele de suport ale auto-reprezentanților. Instruirea va acoperi următoarele subiecte: Noțiuni și tehnici de advocacy; Analiza actorilor implicați și stabilirea planului de cercetare; Stabilirea obiectivelor de advocacy; Pregătirea mesajelor de advocacy; Metode de construcție a sprijinului/suportului; Influențarea factorilor de decizie; Modele ale unor campanii de advocacy.

CALIFICĂRILE FORMATORULUI / FORMATOAREI:
• Studii superioare în unul din domeniile: social, științe ale comunicării, juridic;
• Experiență în planificarea, elaborarea și implementarea activităților / campaniilor de advocacy;
• Minim trei ani experienţă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități;
• Minim doi ani experiență în activități media și comunicare la nivel local și/sau internațional;
• Experiență în activități de reprezentare (participare în grupuri de lucru tematice, participare în dezbateri publice, conferințe, seminare și alte evenimente naționale și/sau internaționale);
• Experiență de realizare a instruirilor în domeniul dizabilității.

RESPONSABILITĂŢILE FORMATORULUI / FORMATOAREI:
1. Evaluarea necesităţilor de instruire ale persoanelor de suport ale auto-reprezentanților;
2. Elaborarea și prezentarea unui proiect al programului de instruire (Agenda instruirii);
3. Instruirea persoanelor de suport ale auto-reprezentanților în funcție de necesitățile identificate;
4. Să combine prezentările teoretice cu aplicațiile practice interactive;
5. Elaborarea și prezentarea raportului privind activitatea de instruire realizată.

CARACTERISTICI PERSONALE:
• Abilităţi înalte de interacţiune şi comunicare;
• Flexibilitate raportată la nevoile şi specificul de activitate al grupului-țintă;
• Profesionalism şi punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

CONDIȚII DE ANGAJARE:
Formatorul / formatoarea va fi angajat/ă pentru 5 zile de consultanță (2 zile pregătire, 2 zile instruire și 1 zi raportare) în perioada februarie – martie 2016. Formatorul / formatoarea se va subordona și va raporta coordonatorului de proiect, reprezentant al A.O. Keystone Moldova.

DOSARUL PERSOANEI APLICANTE:
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte Curriculum Vitae și Oferta financiară în lei (MDL) pînă la data de 14 februarie 2016 (inclusiv). Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. Dosarele vor fi expediate în format electronic la adresa [email protected] cu mențiunea ”Instruire Advocacy”.

Pentru informații suplimentare contactați:
Natalia Cojocaru, coordonatoare de proiect
Telefon: 060488188
E-mail: [email protected]