Consultant în durabilitatea financiară a organizaţiei

Concurs de selectare a unui consultant
pentru oferirea consultanţei în durabilitatea financiară a organizaţiei Keystone Moldova

Keystone Moldova angajează un consultant (persoană fizică sau juridică) pentru oferirea consultanţei în durabilitatea financiară a organizaţiei. Consultanţa va fi realizată în cadrul proiectului „Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi” cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională prin intermediul FHI 360.
Obiectivul Activităţii:
Obiectivul principal al acestei activităţi este asistenţa calificată oferită AO „Keystone Moldova” în asigurarea durabilităţii financiare ale organizaţiei.
Experienţa şi calificarea:
• Studii universitare în economie, management, finanţe sau alte domenii relevante;
• Participarea anterioară la proiecte similare;
• Bun cunoscător al specificului ce ţine de managementul şi durabilitatea financiară a ONG-urilor din Republica Moldova;
• Minimum 3 ani de experienţă în domeniul managementului organizaţional, managementul proiectelor, planificare strategică, monitorizare şi evaluare;
• Cunoştinţe ale programelor computerizate pentru birou (Word, Excel, PowerPoint, etc.);
• Cunoaşterea limbii engleză constituie un avantaj.

Produs final: Elaborarea unui plan de asigurare a durabilităţii financiare a organizaţiei
Termeni de realizare: 25 februarie – 25 martie, 2016
Dosarul persoanei aplicante:
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte dosarul cu următoarele acte:
• Curriculum Vitae;
• Oferta financiară prezentată în lei (MDL).
Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte Curriculum Vitae și Oferta financiară în lei (MDL) pînă la data de 19 februarie, 2016 (inclusiv). Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. Dosarele vor fi expediate în format electronic la adresa [email protected] sau pe format hîrtie la sediul Keystone Moldova, mun. Chișinău, str. Sfîntul Gheorghe 20, MD-2001 cu mențiunea ”Expert durabilitate financiară ”.
Pentru informații suplimentare contactați:
Oksana Costandaki, coordonatoare de proiect
Telefon: 069996451
E-mail: [email protected]