Consultant în cadrul școlii de vară pentru auto-reprezentanți

DENUMIREA FUNCȚIEI: Consultant în cadrul școlii de vară pentru auto-reprezentanți

INFORMAŢIE GENERALĂ
Keystone Moldova implementează proiectul „Implicare prin acţiuni de advocacy şi auto-reprezentare” cu suportul AO Reprezentanța IM Swedish Development Partner. Unul din obiectivele acestui proiect se referă la asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi (preponderent intelectuale) prin dezvoltarea abilităţilor lor de auto-reprezentare.

Una din activitățile prevăzute în cadrul proiectului este organizarea unei școli de vară pentru auto-reprezentanți, care va acoperi subiecte referitoare la relații interpersonale, căsătorie și familie. Școala de vară va reuni aproximativ 30 tineri și tinere cu dizabilități (preponderent intelectuale) și persoane de suport ale acestora, din mai multe raioane ale țării.
În acest context, Keystone Moldova angajează două persoane, care să presteze servicii de consultanță în pregătirea și realizarea școlii de vară.

RESPONSABILITĂŢILE CONSULTANȚILOR:
1. Să identifice necesitățile de instruire ale participanților la școala de vară
2. Să elaboreze agenda școlii de vară în funcție de necesitățile identificate, cu accent pe următoarele subiecte:
• Relații interpersonale, prietenie și dragoste
• Drepturi sexuale și reproductive
• Sănătate sexuală și reproductivă
• Intimitatea și protecția împotriva abuzului sexual
• Sarcina și nașterea unui copil
• Infecții cu Transmitere Sexuală
• Alte subiecte care pot apărea ca urmare a evaluării necesităților de instruire
3. Să elaboreze materiale pentru instruire în format ”ușor de citit și înțeles”
4. Să realizeze instruirea în format ”ușor de înțeles”;
5. Să combine prezentările teoretice cu aplicațiile practice interactive
6. Să primească și să evalueze feed-back-ul din partea participanților în procesul de instruire
7. Să planifice și să participe la organizarea activităților extra-curriculare
8. Să pregătească un raport cu privire la instruirea din cadrul școlii de vară și să-l prezinte coordonatorului de proiect

CALIFICĂRI:
• Studii universitare în psihologie, asistență socială, comunicare sau oricare alt domeniu relevant;
• Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire și comunicare;
• Experiență de lucru cu persoanele cu dizabilități (inclusiv intelectuale);
• Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere a limbii române și ruse;
• Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word, Power Point.

CARACTERISTICI PERSONALE:
• Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
• Abilități de încurajare a spiritului de inițiativă și flexibilitate în comunicarea cu persoanele cu dizabilități;
• Abilități excelente de coordonare;
• Abilități de a lucra sub presiune;
• Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale.

CONDIŢII DE ANGAJARE:

Fiecare consultant/ă va fi angajat/ă pentru 5 zile în luna iunie 2017. Școala de vară este planificată pentru perioada 20 – 23 iunie 2017, în pensiunea Holercani din r. Criuleni.

Consultantul se va subordona și va raporta coordonatorului de proiect, reprezentant al A.O. Keystone Moldova.

DOSARUL persoanei aplicante:
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV-ul și Oferta financiară la adresa [email protected], cu mențiunea ”școala de vară”. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. Termen limită de depunere a dosarelor – 31 mai 2017 (inclusiv).
Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Pentru informații suplimentare despre activitatea Keystone Moldova accesați site-ul https://www.keystonemoldova.md/ro/