Concurs de selectare a unui Consultant

Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova cu suportul financiar al Open Society Foundations/Early Childhood Program anunță concurs de selectare a unui Consultant în cadrul proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar din R. Moldova” pentru realizarea studiului de evaluare iniţială a situaţiei privind incluziunea educaţională a copiilor cu CES în instituţiile de învăţămînt preşcolar din 12 raioane ale ţării.

Pot aplica persoanele cu experienţă în educaţie timpurie, pedagogie, sociologie sau alt domeniu relevant pentru efectuarea evaluării de referinţă.

Cerințele față de candidaţi și detaliile despre concurs sunt oferite în termenii de referință anexati in partea de jos a paginii.

Procedura de aplicare:
Persoanele interesate trebuie să depună/prezinte următoarele documente/informaţii în vederea demonstrării gradului/nivelului de calificare al acestora:
• CV-ul (se va scoate în evidenţă experienţa anterioară în realizarea studiilor/cercetărilor în domeniul educaţiei timpurii şi/sau educaţiei incluzive);
• Exemplu de raport sau orice alt document de lucru similar elaborat.

Termen limită de prezentare a dosarului este 9 februarie 2015, ora 18:00 (ora locală).
Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic cu menţiunea “Concurs selectare Consultant” la adresele de email:
[email protected];
[email protected]

Pentru informații suplimentare:
Liliana Simcov, coordonator de proiect, Programul Educaţional „Pas cu Pas”
tel.022212770
Marcela Dilion, coordonator de proiect, Keystone Moldova
tel. oficiu: 022 929198; tel.068680447

View TOR_consultant_studiu initial.doc