Concurs de selectare a unei companii de audit

Asociația Obștească Keystone Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului Self-advocacy 2.0”, finanţator: IM Swedish Development Partner.

Gasiți anexat termenii de referință.

Oferta trebuie sa conțină următoarele date:

– Numele companiei de audit
– Oferta de preț
– Certificate ale companiei
– Numele auditorului
– Licențe și certificări ale auditorului
– Anii de experiență în audit
– Experiență în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale
– Calitatea de membru al unei asociații profesionale sau internaționale

Rapoartele vor fi emise în limbile română și engleză.

Rapoartele pot fi emise electronic cu aplicarea semnăturilor electronice.

Perioada de implementare a grantului: 01 ianuarie – 31 decembrie 2019.

În acest sens, rugăm respectuos să expediați oferta Dumneavoastră până pe data de 14 noiembrie 2019.

Email pentru informații suplimentare și pentru depunerea ofertei: [email protected]

View Audit instructions IM Partner organisations 2019 ENG.pdf