CONCURS DE SELECTARE A ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU PARTICIPAREA LA UN PROGRAM GRATUIT DE FORMARE ȘI MENTORAT

CONCURS DE SELECTARE A ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU PARTICIPAREA LA UN PROGRAM GRATUIT DE FORMARE ȘI MENTORAT

INFORMAȚII GENERALE
Asociaţia Keystone Human Services International Moldova (în continuare – Keystone Moldova) este o organizaţie non-profit care susține copiii, tinerii cu dizabilități și familiile acestora, precum și alte persoane aflate în dificultate să depășească situațiile dificile și să ducă o viață activă și plină de sens în comunitățile lor. Scopul organizaţiei este dezvoltarea oportunităţilor persoanelor care necesită servicii din cauza condiţiilor de sărăcie, abandon, instituţionalizare şi alte condiţii social adverse.
La 01 noiembrie 2019, Keystone Moldova a demarat implementarea Proiectului „Vocea Societății Civile pentru Incluziune” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, implementat de Asociația pentru Politică Externă (APE), Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa.
Obiectivul general al Proiectului rezidă în consolidarea rolului societății civile în șase unităţi administrativ-teritoriale ale țării prin crearea unui pol de putere și o voce unică în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.
În cadrul Proiectului, Keystone Moldova anunță lansarea CONCURSULUI DE SELECTARE A ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE (în continuare – OSC), care vor beneficia de instruire, asistență metodologică și mentorat în elaborarea și implementarea proiectelor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

CINE POATE APLICA LA CONCURS?
La concurs pot aplica Organizații / entități juridice non-profit și non-guvernamentale înregistrate în Republica Moldova din:
• Regiunea de Dezvoltare Nord: Sîngerei, Florești
• Regiunea de Dezvoltare Centru: Strășeni, Ialoveni
• Regiunea de Dezvoltare Sud: Cimișlia, Ștefan Vodă

PROCEDURA DE APLICARE
Dosarul de participare la concurs va include următoarele acte:
1) CV-ul organizației neguvernamentale;
2) Copia de pe certificatul de înregistrare;
3) O scrisoare de motivare din partea directorului de ONG.
Dosarele de aplicare vor fi transmise în format electronic la adresa de
e-mail: [email protected] cu următorul text în titlul mesajului: „Dosar concurs OSC”.
Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 decembrie 2019.

Pentru mai multe detalii accesați linkul de mai jos.

View Anunt Concurs_selectare OSC_Keystone.pdf