Companie / specialist pentru facilitarea atelierului de dezvoltare a Strategiei de Comunicare A.O. Keystone Moldova

INFORMAŢIE GENERALĂ

A.O. Keystone Moldova este o organizație neguvernamentală, activă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Scopul organizației este de a asigura și promova incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Domeniile de activitate ale organizației includ: dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru persoane cu dizabilități și familiile acestora, dezinstituționalizare și prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea cadrului legal în domeniul dizabilității, dezvoltarea capacităților diferitor actori implicați în / responsabili de incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (e.g. autorități publice, organizații ale societății civile, părinți și persoane de suport ale persoanelor cu dizabilități, persoane cu dizabilități, alți actori comunitari), promovarea unei imagini valorizante a persoanelor cu dizabilități prin acțiuni de sensibilizare a opiniei publice (campanii de informare și sensibilizare, flashmob-uri, utilizarea rețelelor sociale, spectacole de teatru forum, organizare de evenimente tematice, participare la emisiuni televizate tematice etc.).

În prezent, Keystone Moldova implementează proiectul „Self-advocacy 2.0” cu suportul IM Swedish Development Partner. Unul dintre obiectivele acestui proiect se referă la dezvoltarea Strategiei de comunicare a A.O. Keystone Moldova, în conformitate cu strategia generală și viziunea de dezvoltare a organizaţiei.

Keystone Moldova angajează consultant/ă persoană fizică sau juridică, care va asigura facilitarea atelierului de elaborare a Strategiei de Comunicare a organizației. Atelierul este planificat pentru 2 zile în perioada 16 – 20 decembrie 2019.

Finalitatea atelierului: proiectul Strategiei de comunicare Keystone Moldova, elaborat de o manieră participativă, cu implicarea tuturor membrilor echipei.

RESPONSABILITĂŢILE CONSULTANTULUI/CONSULTANTEI:

Să elaboreze agenda atelierului de dezvoltare a Strategiei de Comunicare Keystone Moldova, cu accent pe următoarele aspecte:
instrumente eficiente în campaniile de promovare și de sensibilizare ale Keystone Moldova;
comunicare cu scop de fundraising pentru Keystone Moldova;
poziționare și asigurarea vizibilității A.O. Keystone Moldova la nivel național și internațional;
atragerea de voluntari și simpatizanți pentru organizație.
Să faciliteze atelierul de elaborare a Strategiei de Comunicare;
Să primească feed-back-ul din partea participanților la atelier;
Să evalueze proiectul Strategiei de comunicare, elaborat în mod participativ in cadrul atelierului.

CALIFICĂRI:

Experiență de minimum 5 ani în comunicare, relații cu publicul, campanii mediatice;
Experiență demonstrată în elaborare de documente strategice de comunicare și relații cu publicul;
Studii superioare în Jurnalism, Comunicare, Relații cu Publicul sau alte domenii relevante;
O bună cunoaștere a societății civile din Republica Moldova va constitui un avantaj;
Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.
DOSARUL DE APLICARE. Pentru a participa la concurs candidații vor prezenta un dosar în limba română, care va conține următoarele:

Oferta tehnică;
Oferta financiară;
Experiența de a realizare a lucrărilor de complexitate similară (CV);
Dosarul de aplicare se va expedia la adresa electronică [email protected] cu indicarea “Strategie de comunicare” în linia de subiect.

DATA LIMITĂ pentru prezentarea ofertelor: 27 noiembrie 2019 (inclusiv)

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Natalia Cojocaru, coordonatoare proiecte

Mob: 060488188

e-mail: [email protected]

www.keystonemoldova.md