Anunț de selectare a unui consultant în domeniul video

Keystone Moldova anunță concurs de selectare a unui consultant în domeniul video, care va realiza 5 filme de scurt-metraj despre viața în comunitate a persoanelor cu dizabilități și / sau a familiilor lor.
Filmele trebuie să pună accent pe abilitățile și aptitudinile persoanelor cu dizabilități, astfel încît acestea să fie acceptate ca membri valoroși ai societății. Filmele vor fi utilizate de către angajații Keystone Moldova în cadrul seminarelor, training-urilor și activităților de promovare a serviciilor.

RESPONSABILITĂŢILE CONSULTANTULUI ÎN DOMENIUL VIDEO:

• Elaborarea în comun cu specialistul media a graficului de deplasări pentru desfăşurarea filmărilor;
• Elaborarea planurilor de lucru individuale pentru fiecare persoană cu dizabilități / părinte / persoană de suport în vederea realizării filmărilor;
• Coordonarea planurilor cu coordonatorul de proiect şi managerii de caz;
• Documentarea detaliată despre fiecare caz propus pentru filmare și respectarea cerințelor care vor fi înaintate de Keystone Moldova în Solicitările pentru fiecare film în parte;
• Deplasarea la domiciliul persoanelor cu dizabilități pentru organizarea filmărilor şi realizarea istoriilor video. Keystone Moldova îi va pune la dispoziție consultantului transport pentru deplasări;
• O abordare corectă din punct de vedere etic a diferitelor aspecte din viaţa persoanelor cu dizabilităţi;
• Realizarea (filmări și editare video) a 5 filme scurte cu durata de până la 3 minute fiecare. Scenariile filmelor vor fi realizate împreună cu coordonatorul de proiect;
• Realizarea scurt-metrajelor în perioada stabilită (mai – iulie 2015) şi la un nivel profesionist;
• Transmiterea drepturilor de proprietate asupra scurt-metrajelor în favoarea Keystone Moldova;
• Comunicarea eficientă, în timp şi în mod profesional, cu toţi membrii echipei şi Directorul executiv;
• Menţinerea unor relaţii pozitive prin comunicare deschisă cu membrii echipei, familii, persoane cu dizabilități şi alţi parteneri de proiect;
• Menţinerea unor standarde profesionale înalte în timpul interacţiunii cu persoanele cu dizabilități şi cu partenerii proiectului;
• Folosirea echipamentului profesional propriu pentru filmări;
• Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

REZULTATE / PRODUSE AŞTEPTATE:

• Un film de maxim 3 minute despre un beneficiar al serviciului Echipă Mobilă;
• Un film de maxim 3 minute despre activitățile unui grup de auto-reprezentanți;
• Un film de maxim 3 minute despre incluziunea școlară a unui copil cu dizabilități;
• Un film de maxim 3 minute despre viața în comunitate a unui beneficiar al serviciului Plasament familial pentru adulți;
• Un film de maxim 3 minute despre viața în comunitate a unor tineri care au o afacere.

CERINŢE DE CALIFICARE:

• Studii / cursuri în domeniul video;
• Experienţă în domeniu de minim doi ani;
• Calificare în tehnologia și editarea video;
• Abilităţi de comunicare şi organizaţionale;
• Experienţă de comunicare / lucru cu persoanele cu dizabilităţi.

TERMENUL CONSULTANŢEI: Consultantul va fi angajat în perioada mai – iulie 2015.

CONDIŢIILE DE APLICARE: Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include:

• CV-ul aplicantului;
• Portofoliul, care include lucrările realizate anterior;
• Oferta financiară în MDL.

Dosarul va fi transmis direct la sediul organizației Keystone Moldova: Chișinău, str. Sf. Gheorghe, 20, MD-2001 sau prin e-mail la adresa [email protected]. În subiectul mesajului se va indica : ”Consultant în domeniul video”

Pentru informaţii suplimentare puteţi telefona la: (+373 22) 92 94 11, 54 35 60, 069 589 220. Persoană de contact: Lina Malcoci.

Data limită: 27 aprilie 2015

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi.