Angajare designer

TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU ANGAJAREA UNUI DESIGNER
pentru efectuarea de design pentru bunurile hand made produse de persoanele cu dizabiliţăţi

INFORMAŢIE GENERALĂ
Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) angajează un candidat cu experienţă pentru efectuarea serviciului de fotografiere pentru bunurile hand-made, produse de persoanele cu dizabiliţăţi.
KHSIMA este o organizaţie nonguvernamentală, care are drept obiectiv de a asigura crearea unui mediu de susţinere a persoanelor vulnerabile în vederea sporirii abilităţilor acestora şi valorizării lor ca membri cu drepturi egale ai societăţii. Din anul 2008, KHSIMA în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), cu susţinerea financiară a Open Society Foundations Mental Health Initiatives (OSF/MHI) şi Fundaţia Soros-Moldova (FSM) implementează Programul „Comunitate Incluzivă-Moldova.” Acest Program are drept obiectiv susţinerea reformei sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială comunitare noi pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale şi asistenţă tehnică acordată MMPSF în dezvoltarea cadrului legal pentru aceste servicii.
Din anul 2014 Keystone Moldova implementează proiectul „Abilitarea Economica a persoanelor cu dezabilități și/sau familiilor lor prin comercializarea genților si poșetelor hand made pentru dame din material reciclabil” din sursele financiare Fundaţiei Est Europene. Conform proiectului Keystone Moldova își propune să încadreze în cîmpul muncii persoanele cu dizabilități și să comercializeze bunurile efectuate de persoanele cu dizabilități intelectuale pe piața de desfacere.
În această ordine de idei persoane cu dizabilități împreună cu persoanele de suport confecționeză bunuri Hand Made din material reciclabil. Produsele elaborate sunt: genți, poșete și torbe pentru dame. Gențile și poșetele sunt elaborate conform unei tehnici împrumutate de la colegii din Turcia. Materia primă utilizată pentru producerea genților și poșetelor este pelicula (tichet) iar torbele sunt efectuate din Vinil (banner, billboard).
Pentru ca produsele hand made sa fie atractive pe piața Republicii Moldova, Keystone Moldova își propune să angajeze o persoana care va efectua design-ul pentru aceste produse.

Responsabilităţile esenţiale ale candidatului:
Consultantul angajat va lucra în strânsă colaborare cu specialiştii din cadrul proiectului şi va avea următoarele responsabilităţi:
1. Efectuarea design-ului genților, poșetelor și torbelor pentru dame produse din material reciclabil – https://www.facebook.com/pages/EcoVox-produse-din-materiale-ecologice/755503817848862?ref=aymt_homepage_panel
2. Efectuarea design-ului pentru alte produse hand made din material reciclabil (felicitări, produse de birou, accesorii);
3. Conlucrarea cu managerul proiectului si coordonatorul de grup pentru conceptul vizual al produselor hand made (combinare de culori, combinare de materie prima, combinare de accesorii etc.),
4. Efectuarea design-ului in forma schematică –elaborarea și prezentarea machetei produsului pe hârtie;
5. Designul bunurilor trebuie sa includă materia prima deținută de Keystone Moldova (Vinil (banner) și pelicula (tichete)), aceasta poate fi alta, doar cu acordul managerului de proiect;
6. Designerul trebuie sa ajute coordonatorul de grup la selectarea accesoriilor pentru produsele hand made;
7. Designul bunurilor hand – made trebuie sa fie ușor realizabil si atractiv;
8. Comunicarea eficientă, în timp şi în mod profesionist, cu grupul de lucru;

Condițiile de angajare:

Pentru participarea la concurs este necesară prezentarea dosarului, care va include:

1. Oferta de preț pentru design-ul modelelor elaborate (Prețul sa fie indicat in lei MDL):
a. Preț per fiecare model nou elaborat;
b. Preț per fiecare model îmbunătățit care este deja existent;

2. Portofoliu:
La depunerea ofertei, designerul trebuie să prezinte un portofoliu cu cîteva lucrări personale;

3. CV
Dosarul poate fi expediat la adresa [email protected] până în data de 26.03.2015.

Remunerarea consultantului: Se va încheia un contract de prestări servicii.